Dokumentární obchody a bankovní garance

Cílem dokumentárních obchodů a bankovních záruk je poskytnutí vhodného zabezpečení obchodních transakcí proti platebním a úvěrovým rizikům. Ne vždy se mohou podniky spolehnout na platební schopnost a ochotu svýchodběratelů platit.

 

Často i politická situace v cílové zemi exportu vyžaduje zajištění platby. Oberbank poskytuje odborné poradenství při přípravě platebních podmínek v obchodních kontraktech s cílem zvýšení jistoty obdržení platby nebo dodávky zboží za předem stanovených podmínek.

 

Domluvte si schůzku

Dokumentární akreditiv zajišťuje kupujícímu úhradu za dodávku zboží či služeb provedenou až po splnění všech podmínek uvedených v akreditivu. Pro prodávajícího akreditiv zajišťuje ochranu před rizikem platební neschopnosti kupujícího, neboť závazek za zaplacení přebírá jeho banka.

 

Exportní dokumentární akreditiv

Jde o neodvolatelný platební závazek banky kupujícího zaplatit prodávajícímu stanovenou částku za předpokladu, že jsou jí v určené době předloženy dokumenty shodné s podmínkami akreditivu v době jeho platnosti.  Akreditiv, který Oberbank potvrdí na základě zmocnění vystavující banky (potvrzený akreditiv), poskytuje prodávajícímu ošetření rizika nezaplacení od banky kupujícího, jsou-li splněny akreditivní podmínky.

 

Importní dokumentární akreditiv

Importní dokumentární akreditiv je vhodný instrument prokazující schopnost prodávajícího dodat požadované zboží a zároveň potvrzuje ochotu kupujícímu platit po předložení dokumentů předepsaných v akreditivu.  Oproti alternativě placení předem přitom šetří likviditu kupujícímu.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti dokumentárních obchodů formou:

 • Poradenství a konzultace při formulování platebních a dodacích podmínek v obchodním kontraktu
 • Zpracování návrhu akreditivu
 • Poradenství a podpora při zpracování dokumentů
   

Dokumentární inkaso je vhodné k zajištění plateb, kdy kupující nechce za zboží platit předem a naopak prodávající není ochoten dodat zboží pouze proti platbě až po dodávce. Banky zprostředkovávají oběh dokumentů a tok peněz.

 

Při této transakci je vydání dokumentů a případně i zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky nebo splněním jiných inkasních podmínek.

 

Výhodou dokumentárního inkasa je podstatně větší jistota dodávky, neboť kupující zaplatí až v okamžiku, kdy obdrží dokumenty dojednané s prodávajícím. Ve srovnání s dokumentárním akreditivem jsou u dokumentárního inkasa relativně nízké bankovní poplatky.

 

Bankovní záruka je jeden z nejužívanějších zajišťovacích instrumentů pro ošetření obchodních rizik. Jde o písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určitě finanční částky, pokud dlužník (třetí strana) nesplní určité povinnosti a věřitel splní podmínky stanovené v záruční listině.

 

Jaké bankovní záruky Oberbank poskytuje:

 • Platební záruky za zaplacení např. úvěru, leasingu, nájemného, daně apod
 • Neplatební záruky např. za nabídku, za vrácení akontace, za dobré provedení smlouvy, za vrácení zádržného, za záruční dobu apod
 • Celní záruky
 • Protizáruky

 

V rámci služeb poskytujeme v oblasti bankovních záruk:

 • Poradenství v době sjednávání kontraktu
 • Projednání podmínek poskytnutí bankovní záruky
 • Přpravu formulace znění záruční listiny
 • Avizování bankovní záruky
 • Poskytování příslibu bankovní záruky.

 

Trade Finance (financování obchodů)

V případě dokumentárního akreditivu s odloženou splatnosti nebo platební bankovní záruky využijte bezregresní dokumentární odkup pohledávek.

 

Jako exportující firma jste často konfrontováni s žádostí Vašich odběratelů o financování formou dodavatelského úvěru, Vaše firma však potřebuje obdržet platbu po odeslání zboží.

 

Jsme připraveni Vám poskytnout:

 • Odkup pohledávky bez postihu
 • Financování 100% hodnoty pohledávky
 • Přenesení platebního rizika na banku
 • Doporučení banky v daném teritoriu

Zajištění rizik

Rádi Vám poskytneme názorný přehled zajišťovacích instrumentů.

 

Internetové bankovnictví

Pouhým kliknutím myši uhradíte Vaše faktury.

 

Oberbank
Firemní účty

Získejte Oberbank firemní běžný účet.

 

Více informací

Kontaktní formulář

Informujte nás o své žádosti e-mailem, předávejte žádosti o sponzorství přímo kliknutím myši nebo uspořádejte konzultační schůzku v jedné z našich poboček.