Individuální správa portfolia - Oberbank

Individuální správa portfolia

Obhospodařování většího majetku vyžaduje profesionální péči a individuální řešení-  přizpůsobená investičnímu cíli, očekávané návratnosti, chuti k riziku a investičnímu období.

 

 • Provádění investiční strategie certifikovanými správci majetku

     

 • Zvážení individuálních přání

     

 • Osobní přehled s výpočtem výkonu

 

Individuální správa portfolia

Nabízíme Vám investování „ušité na míru“ od € 350.000 nebo od CZK 9 milionů. Odpovídající výběr produktů, kontrola portfolia a jeho nezbytné restrukturalizace budou přitom svěřeny do profesionálních rukou našich správců majetku. Společně s Vašim osobním poradcem zpracují dle Vašich individuálních potřeb investiční strategii, která bude realizována týmem správců majetku.

 

Individuální správa portfolia v kostce:

 • Péče na nejvyšší úrovni pro privátní i firemní klienty
 • Nejvyšší flexibilita z hlediska podílů jednotlivých skupin majetku
 • Rychlá realizace investičních rozhodnutí
 • Zachování kapitálu a dlouhodobý růst kapitálu mají prioritu před krátkodobou spekulací
 • Výběr portfolia a jeho průběžná kontrola je prováděna zkušenými certifikovanými správci majetku s dlouholetými zkušenostmi
 • Zohlednění Vašich individuálních přání – tak můžete, například, některou investiční třídu zcela vyloučit
 • V pravidelných intervalech obdržíte osobní reporting s výpočty výkonnosti, stavem majetku a přehledem transakcí.

 

Vezměte, prosím, v potaz, že při individuální správě majetku může na základě mimořádných událostí na trhu dojít k velkým kurzovým výkyvům.

Domluvte si schůzku!

Termín schůzky

Máte otázky? Stačí si schůzku objednat online.

 

Defenzivní strategie

Podíly investičních tříd:

 

Dluhopisy, garantované produkty a produkty peněžního

trhu mezi 60 a 100 %

 

Akciové fondy mezi 0 a 40 %

Vyvážená strategie

Podíly investičních tříd:

 

Dluhopisy, garantované produkty a produkty peněžního

trhu mezi 30 a 70 %

 

Akciové fondy mezi 30 a 70 %

Dynamická strategie

Podíly investičních tříd:

 

Dluhopisy, garantované produkty a produkty peněžního

trhu mezi 0 a 40 %

 

Akciové fondy mezi 60 a 100 %

Tým Oberbank pro správu majetku sleduje nepřetržitý investiční proces, aby docílil pro klienty dlouhodobý růst kapitálu při co možná nejnižším riziku.

 

 • Investiční proces zahrnuje jak kvalitativní (fundamentální údaje), tak také kvantitativní (technické údaje) faktory.
 • Na základě uplatnění aktivní správy dochází k využití šancí a minimalizaci ztrát.
 • Hlavní zaměření je na investice v CZK
 • Zohledňují se nejfrekventovanější na trhu dostupné investiční třídy (dluhopisové produkty, garantované produkty, produkty peněžního trhu a akciové fondy).
 • Dluhopisy jsou představovány převážně dluhopisovými fondy, akciové pozice a ostatní investice prostřednictvím fondů.
 • Při výběru produktů se vychází ze širokého spektra mnoha tuzemských a zahraničních investičních domů (otevřená architektura)
 • Vyčerpávající výpočet výkonnosti na základě čistého výsledku (po odpočtu nákladů a daní)
 • S přehledem majetku a záznamem transakcí
 • Nejméně čtvrtletně, na přání také měsíčně k dispozici
 • Odpovídá mezinárodním standardům pro reporting a předpisům EU
 • Vyčerpávající výpočet výkonnosti na základě čistého výsledku (po odpočtu nákladů a daní)
 • S přehledem majetku a záznamem transakcí
 • Nejméně čtvrtletně, na přání také měsíčně k dispozici
 • Odpovídá mezinárodním standardům pro reporting a předpisům EU