Covid-19:

Kvůli pandemii koronaviru čelí naši klienti výzvám – využití ochranné doby.

 

Společně najdeme řešení.

Oznámení o využití ochranné doby - spotřebitelský úvěr
Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

= číslo uvěrového účtu (naleznete ve výpisu k úvěrovému účtu).

Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

Toto pole musí být vyplněno.

Odesláním oznámení potvrzuji / potvrzujeme pravdivost veškerých výše uvedených údajů ohledně všech spoludlužníků.

Informace k problematice

„Oznámení o využití ochranné doby“


podle §6 odst. 1,2 zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

  • V souvislosti s mimořádnou situací vyvolanou pandemií COVID-19 je možné využít odklad splátek privátního úvěru Spotřebitelský úvěr, StandardHypotéka, StandardHypotéka Plus, Investiční hypotéka, FlexiHypotéka, Hypotéka bez hranic.
  • Ochranná doba se nevztahuje na úvěr, který byl k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů ani na kontokorentní úvěr.
  • Ochranná doba začíná příští měsíc po měsíci, v němž bylo učiněno oznámení. Ochranná doba trvá do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020.
  • V souvislosti s využitím a během ochranné doby není účtován žádný poplatek.

 

Pro využití ochranné doby stačí vyplnit formulář „Oznámení“ výše pro každý úvěr je nutné vyplnit formulář zvlášť.

 

Oberbank AG pobočka Česká republika vychází s ohledem na mimořádné okolnosti z toho, že klient uvádí pravdivé údaje. Pokud by tomu tak nebylo, vyhrazuje si Oberbank AG pobočka Česká republika právo vůči klientovi v budoucnu podniknout příslušné právní kroky.