Nouzový provozní či investiční úvěr na překlenutí negativních vlivů covid pandemie – EGAP COVID Plus program

Jedná se o úvěr na financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby (investiční úvěr) a na udržení podnikání s maximální dobou splatnosti 6 let, případně refinancování stávajících úvěrů klienta u banky.
Úvěr je zajištěn finanční zárukou EGAP až do výše 90 % jistiny úvěru, vystavenou ve prospěch úvěrující banky.
Dlužník může úvěr kdykoliv předčasně splatit bez dodatečných sankcí a poplatků.


Výše pojistné kapacity EGAP alokované pro tento druh státní podpory exportu činí pro rok 2021 celkem 142 mld. Kč.

Program lze využít až do 31.12.2021.

 

Kdo může o úvěr žádat

  • Ekonomicky spjaté skupiny zaměstnávající 250 a více zaměstnanců.
  • Společnosti potýkající se s nedostatkem likvidity v důsledku pandemie COVID-19, které nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory související s pandemií v úvěrové oblasti.
  • Firmy, které ke dni 12.3.2020 nebyly v úpadku a nemají po splatnosti žádné závazky vůči státu.
  • Podíl přímého či nepřímého exportu žadatele musí dosahovat min. 20 % celkových tržeb za rok 2019. Subdodavatel může tento podíl prokázat nepřímo přes finálního vývozce.

 

Výše úvěru

  • Maximální hranice úvěru je 25 % z celkových ročních tržeb za rok 2019, min. 5 mil. Kč
  • Maximální částka úvěru za vývozce, resp. jeho skupinu (ESS-propojené osoby) činí 2 mld. Kč (případně ekvivalent v EUR a USD).

 

Pro více informací kontaktujte svého firemního poradce a sjednejte si schůzku.

Termín schůzky

Máte otázky? Stačí si schůzku objednat online.