COVID-19:

Kvůli pandemii koronaviru se podnikatelé ocitají
v nepředvídané situaci – využití ochranné doby.


Společně najdeme řešení.

Oznámení o využití ochranné doby - podnikatelský úvěr
Toto pole musí být vyplněno.Toto pole musí být vyplněno.

Toto pole musí být vyplněno.

= číslo úvěrového účtu (naleznete ve výpisu k úvěrovému účtu).

Toto pole musí být vyplněno.Toto pole musí být vyplněno.

Toto pole musí být vyplněno.

Toto pole musí být vyplněno.

Odesláním oznámení potvrzuji / potvrzujeme pravdivost veškerých výše uvedených údajů ohledně všech spoludlužníků.

Informace k problematice

Oznámení o využití ochranné doby“


podle §6 odst. 1,2 zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

  • V souvislosti s mimořádnou situací vyvolanou pandemií COVID-19 je možné využít odklad splátek firemního investičního úvěru.
  • Ochranná doba se nevztahuje na úvěr, který byl k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů ani na kontokorentní úvěr.
  • Ochranná doba začíná příští měsíc po měsíci, v němž bylo učiněno oznámení. Ochranná doba trvá do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020.

 

Pro využití ochranné doby stačí vyplnit formulář „Oznámení“ výše pro každý úvěr je nutné vyplnit formulář zvlášť.

 

Oberbank AG pobočka Česká republika vychází s ohledem na mimořádné okolnosti z toho, že klient uvádí pravdivé údaje. Pokud by tomu tak nebylo, vyhrazuje si Oberbank AG pobočka Česká republika právo vůči klientovi v budoucnu podniknout příslušné právní kroky.