Platební styk

Optimalizujte své toky platebního styku a zabezpečte svou likviditu – především u přeshraničních plateb.

 

 • Rychlé časy provedení
   
 • Dostupné a bezpečné národní a mezinárodní transfery
   
 • Jedna kontaktní osoba pro všechny transakce

 

Domluvte si schůzku

Úprava finančních limitů při hotovostních transakcích osob „neklientů“

Na základě požadavků rakouských dohledových orgánů dochází od 1.7.2020 k úpravě výše limitů pro provádění identifikace a kontroly klienta při hotovostních transakcích.


Novinka se týká pouze osob „neklientů“, tedy osob, které přichází do banky provést jednorázovou hotovostní transakci – vklad na účet vedený pro jinou osobu anebo směnárenskou operaci. Prohlášení o původu finančních prostředků, případně jiný doklad bude u takovýchto transakcí nutné předložit už při vkladu od 5000 eur nebo ekvivalentu, tj. cca 130 000 Kč (dosud 15 000 eur).

Standardizovaný nástroj platebního styku pro vnitrostátní a přeshraniční platby v eurech v rámci zemí SEPA.

 

Výhody SEPA úhrady:

 • jednotné zadávání úhrad v rámci Evropy (vnitrostátních i zahraničních)
 • žádný limit vzhledem k výši převáděné částky
 • úspora nákladů a bezpečnosti díky standardizovaným evropským normám
 • možnost racionalizace používáním celoevropsky jednotných bankovních dat
 • možnost optimalizace při slaďování účtů strukturovanými informacemi o platbě

 

SEPA harmonizuje normy a systémy v evropském platebním styku, ale neupravuje poplatky. Za SEPA úhrady do zemí EU/EHP jsou účtovány vnitrostátní poplatky - vyjma SEPA úhrad do Švýcarska, Monaka, Andora a Vatikán (dle nařízení EU č. 260/2012).

 

SEPA inkaso je jednotný celoevropský systém provádění inkasních plateb v rámci zemí SEPA.


SEPA inkaso (inkaso spotřebitelské, resp. inkaso podnikatelské) se optimálně hodí k placení opakujících se plateb v eurech. K odepsání plateb z Vašeho účtu dochází automaticky. Ušetříte čas a peníze, nemusíte se starat o včasné placení.

 

Výhody pro příjemce plateb:

 • stanovení data platby a výše částky umožňuje lepší plánování a nakládání s finančními prostředky
 • úspora nákladů díky provádění elektronickou cestou
 • omezení množství upomínek

 

Výhody pro plátce:

 • datum platby nemusí být evidováno a nemůže být zapomenuto
 • odpadá osobní návštěva banky
 • spotřebitelsky přívětivé lhůty pro refundaci (SEPA inkaso spotřebitelské - Direct Debit CORE/COR1)

 

Rozdíly mezi SEPA inkasem spotřebitelským (Direct Debit CORE) a SEPA inkasem podnikatelským (Direct Debit B2B):

 
Smlouva:
 V případě SEPA inkasa spotřebitelského je upravena smlouva mezi plátcem a příjemcem. V České republice je v případě SEPA inkasa spotřebitelského i podnikatelského příkaz plátce uložen v bance.


Lhůta pro podání reklamace:
V případě SEPA inkasa spotřebitelského má plátce lhůtu na podání reklamace v délce 56 kalendářních dnů po odepsání částky z účtu. V případě SEPA inkasa podnikatelského plátci nepřísluší žádné právo na podání reklamace.

 
Použití:
U privátních klientů je možné provádění pouze SEPA spotřebitelského inkasa.
U firemních klientů je možné provádění obou druhů SEPA inkasa.

 
Co je to mandát?
Mandát slouží jako zmocnění ze strany plátce pro příjemce, aby v případě splatnosti inkasoval platby z bankovního účtu plátce.


Co je to Creditor ID (kód CID)?
Kód CID (Creditor Identifier) je důležitou součástí mandátu. Je zasílán při každém inkasu a spolu s referenčním číslem mandátu umožňuje plátci jednoznačnou identifikaci mandátu.  Kód CID je pro každého příjemce inkas předpokladem k tomu, aby mohl využívat SEPA inkasní platby. V České republice se žádá o kód CID výhradně prostřednictvím banky příjemce.

 

Díky úzké spolupráci s přední bankou činnou na poli zahraničního platebním styku Vám nabízíme optimální produkt pro platby v měně USD pro příjemce v Číně a Indii.

 

 

Pro provedení Vašich přeshraničních plateb v den valuty v rámci Oberbank Česká republika / Rakousko / Bavorsko / Slovensko / Maďarsko.

 

 

Stáhnout

Oberbank Payment Area

Rychlé a výhodné služby spojené s účtem, platebním stykem a cash managementem překračující hranice pěti zemí.

 

Výhody:

 •  1 partner – 5 zemí
 • platební příkazy mezi Oberbank v České republice, v Rakousku, v Bavorsku, na Slovensku a v Maďarsku se zpracovávají rychle a za výhodných podmínek
 • finanční poradenství v místě v německém jazyce se zohledněním místních daňových a právních předpisů
 • aktuální informace o účtu v písemné nebo elektronické formě

 

Zvyšte svoji atraktivitu pro obchodní partnery přímým bankovním spojením v rámci skupiny Oberbank.

Co je IBAN?

Co je BIC?

 

Oberbank
Firemní účty

Získejte Oberbank firemní běžný účet.

 

Více informací

Termín schůzky

Máte otázky? Stačí si schůzku objednat online.