Rating zvyšuje atraktivitu Oberbank na mezinárodním kapitálovém trhu

Prestižní agentura Standard & Poor’s udělila Oberbank rating emitenta A. Externí rating nyní umožní lepší přístup na finanční trh. Rating usnadní Oberbank refinancování budoucího růstu.
 
Oberbank AG, kotovaná na burze, podstoupila v uplynulých měsících proces externího ratingu mezinárodní renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor’s (S & P).

 

Rating byl zveřejněn 9. 1. 2019:

 

S & P udělila Oberbank rating emitenta A s výhledem stabilní.

 

Generální ředitel Franz Gasselsberger vyjádřil s tímto výsledkem spokojenost:

Nezávislé externí nastavení naší bonity je důležitým signálem kvality značky pro mezinárodní kapitálový trh. Těší nás, že tímto startujeme nový rok, v němž slaví Oberbank také 150leté jubileum své existence.

Díky strategickému směřování jako regionální banka a své solidní akcionářské struktuře není Oberbank bezprostředně závislá na kapitálovém trhu, proto nebyla dosud nutnost podstoupit proces internacionálního ratingu naléhavá.
Nadto je banka nadprůměrně vybavena kapitálem a disponuje vysokou likviditou. V důsledku několikaterého úspěšného navýšení kapitálu a trvale dobré výnosové situace vykázala Oberbank k 30. 9. 2018 vlastní kapitál cca 2,8 miliardy eur, podíl celkového kapitálu činil 18,38 % a podíl základního kapitálu (tier I - Tier 1 capital ratio) pak 16,04 %.

Kvůli využití všech možností kapitálového trhu a v budoucnu ještě silnějšího vystupování vůči mezinárodním poskytovatelům peněžních fondů, je externí ocenění bonity prostřednictvím ratingové agentury nepostradatelné,

vysvětluje Gasselsberger.

 

S bilanční sumou překračující 21 miliard eur mezitím dosáhla Oberbank pozoruhodné velikosti a dále expanduje. Za účelem lepší diverzifikace refinancování poskytnutých úvěrů a plánovaného růstu se banka rozhodla pro získání externího ratingu. Ten výrazně zvyšuje přístup na mezinárodní finanční trhy, protože velcí poskytovatelé kapitálu, jako například kapitálové společnosti a pojišťovny, potřebují nezávislé posouzení bonity emitenta, aby mohly odpovídajícím způsobem investovat.

 

S ratingem emitenta, který nyní získala, může Oberbank vystupovat šířeji a přijmout, například, také nezajištěné refinanční prostředky.

V souladu s naší konzervativní obchodní politikou budeme přednostně využívat nový rating k tomu, abychom si zajistili dlouhodobé financování a tím již nyní budoucí riziko spojené s likviditou,

vysvětluje Gasselsberger.