Export devizových a valutových kurzů

  • Export poskytne běžnou HTML-stránku, kterou musíte uložit jako textový soubor.
  • Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem.
  • V datovém poli "Typ" se nachází označení pro (D)evizové a (V)alutové kurzy
  • Export kurzu může být proveden max. pro období 10 dnů.
  • Pokud nejsou pro dané datum žádné kursy k dispozici (svátek, bankovní volno atd.), zobrazí se kurzy fixované před tímto dnem.
  • Pro období před listopadem 2002 nejsou bohužel žádná data k dispozici.

Exportovat tato data