Zpracování a ochrana osobních údajů

Dodržování platných zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také pro veškeré onlinové nabídky Oberbank, pokud u nich nejsou uvedena zvláštní ustanovení.

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

 

Odpovědným místem je:  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
E-mail: datenschutz@oberbank.at

Oberbank AG pobočka Česká republika
Telefon: +420 387 717 176
E-Mail: gdpr@oberbank.cz

3 Banken IT GmbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
E-Mail: gdpr@oberbank.cz
Telefon: +43 (0732) 7802 – 0

 

Kontaktní osoby:
Lea Kiemeyer

lea.kiemeyer@3bankenit.at

 

 

 

 

2. Jaké údaje zpracováváme a jaké využíváme zdroje?
Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme od Vás nebo od Vámi pověřené třetí osoby v souvislosti s naším vzájemným obchodním vztahem. Dále zpracováváme osobní údaje, pokud je to vyžadováno pro poskytnutí našich služeb, osobní údaje získané od jiných společností a poskytovatelů služeb (tzv. zpracovatelé podle článku 28 GDPR), získané v rámci skupiny Oberbank AG, od informačních kanceláří, z registrů dlužníků (např. BRKI – Bankovní registr klientských informací, NRKI – Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – Zájmové sdružení právnických osob) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné registry, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, média, internet, apod.). Bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů ve výše uvedených dlužnických registrech najdete zde: Informační memorandum, Notifikace pro klienty k BRKI a NRKI.


Relevantní osobní údaje jsou vaše osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje, datum a místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, počet dětí, informace o zaměstnání), identifikační údaje (např. údaje z průkazu totožnosti) jakož i ověřovací údaje (např. podpisový vzor, podpis na tabletu - U-Pad). Dále to mohou být údaje o udělených příkazech (např. platební příkazy), údaje ohledně plnění našich smluvních závazků (např. údaje o obratech v platebním styku), informace o Vaší finanční situaci (např. údaje o bonitě, scoringu nebo ratingu), reklamní a prodejní údaje, dokumentační údaje (např. poradenský protokol), registrační údaje, obrazové a zvukové údaje (např. záznamy o video- nebo telefonických hovorech), údaje o elektronickém obchodování (např. aplikace - Apps, soubory cookie, IP adresa) jakož i další údaje obdobného charakteru, jak výše uvedeno.

 

 

Online nabídky Oberbank AG

1. Protokolování
Každý přístup na online nabídky Oberbank AG se automaticky protokoluje. Zaznamenávají se: název otevřeného souboru, datum a čas otevření, a IP-adresa počítače návštěvníka. Protokolování slouží vnitřní kontrole našeho IT a ke statistickým účelům.

 

2. Zjišťování, ukládání a ochrana osobních údajů
Osobní údaje (např. jméno a příjmení, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, a jiné) se zjišťují a využívají jen tehdy, když nám tyto údaje dáte k dispozici dobrovolně, například v rámci dotazu, registrace nebo na základě smluvního vztahu.

Údaje uchováváme v tajnosti a používáme je jen k zodpovězení Vašich dotazů, k plnění s Vámi uzavřených smluv, abychom Vás informovali o nabídkách produktů a služeb Oberbank AG a pro technickou administraci.

Udělený souhlas máte právo kdykoliv s účinky do budoucna odvolat.
 
3. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie, které se ukládají v počítači uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které umožňují rozpoznání uživatele. Soubory cookie používáme k tomu, abychom Vám přizpůsobili naši nabídku a učinili ji uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

V nastavení souborů cookie můžete souhlasit s ukládáním všech souborů cookie ve svém zařízení kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny soubory cookie". Kromě toho můžete také provést podrobný výběr souborů cookie, povolit nebo vznést námitku proti zpracování a odvolat svůj souhlas.

Další informace o používání souborů cookie

 

4. Provoz aplikaci (Apps)
Provoz následujících aplikací (Apps) pro Oberbank AG provádí společnost 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, www.3beg.at:

•    Oberbank App

 

5. Oberbank App
V Oberbank App se neukládají žádné osobní údaje. Pokud jste nám osobní údaje poskytl prostřednictvím Newsboard, nastavení „Kontakt možný“, používáme je pouze k zodpovězení Vašich žádostí. Pokud takto bude uzavřen obchodní vztah, založíme Vaše údaje v našem systému KMS (Kunden-Management-System) – klientský management systém.

Dodržování platných zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také pro veškeré onlinové nabídky Oberbank, pokud u nich nejsou uvedena zvláštní ustanovení.

 

Přihlášení se k doporučením České bankovní asociace při výkladu některých ustanovení nařízení GDPR v bankovním sektoru
Oberbank AG pobočka Česká republika se při výkladu nařízení GDPR v bankovním sektoru ztotožňuje s doporučeními České bankovní asociace, která jsou obsažena v dokumentu s názvem „Rámcový výklad  některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru.“ Oberbank AG pobočka Česká republika se k tomuto výkladu připojila – viz „Přihlášení Oberbank AG pobočka Česká republika k Rámcovému výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru“ a při zpracování osobních údajů postupuje dle těchto standardů.