Zpracování a ochrana osobních údajů

Dodržování platných zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také pro veškeré onlinové nabídky Oberbank, pokud u nich nejsou uvedena zvláštní ustanovení.

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

 

Odpovědným místem je:  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
E-mail: datenschutz@oberbank.at

Oberbank AG pobočka Česká republika
Telefon: +420 387 717 176
E-Mail: gdpr@oberbank.cz

3 Banken IT GmbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
E-Mail: gdpr@oberbank.cz
Telefon: +43 (0732) 7802 – 0

 

 

2. Jaké údaje zpracováváme a jaké využíváme zdroje?
Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme od Vás nebo od Vámi pověřené třetí osoby v souvislosti s naším vzájemným obchodním vztahem. Dále zpracováváme osobní údaje, pokud je to vyžadováno pro poskytnutí našich služeb, osobní údaje získané od jiných společností a poskytovatelů služeb (tzv. zpracovatelé podle článku 28 GDPR), získané v rámci skupiny Oberbank AG, od informačních kanceláří, z registrů dlužníků (např. BRKI – Bankovní registr klientských informací, NRKI – Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – Zájmové sdružení právnických osob) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné registry, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, média, internet, apod.). Bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů ve výše uvedených dlužnických registrech najdete zde: Informační memorandum, Notifikace pro klienty k BRKI a NRKI.


Relevantní osobní údaje jsou vaše osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje, datum a místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, počet dětí, informace o zaměstnání), identifikační údaje (např. údaje z průkazu totožnosti) jakož i ověřovací údaje (např. podpisový vzor, podpis na tabletu - U-Pad). Dále to mohou být údaje o udělených příkazech (např. platební příkazy), údaje ohledně plnění našich smluvních závazků (např. údaje o obratech v platebním styku), informace o Vaší finanční situaci (např. údaje o bonitě, scoringu nebo ratingu), reklamní a prodejní údaje, dokumentační údaje (např. poradenský protokol), registrační údaje, obrazové a zvukové údaje (např. záznamy o video- nebo telefonických hovorech), údaje o elektronickém obchodování (např. aplikace - Apps, soubory cookie, IP adresa) jakož i další údaje obdobného charakteru, jak výše uvedeno.

 

 

Online nabídky Oberbank AG

1. Protokolování
Každý přístup na online nabídky Oberbank AG se automaticky protokoluje. Zaznamenávají se: název otevřeného souboru, datum a čas otevření, a IP-adresa počítače návštěvníka. Protokolování slouží vnitřní kontrole našeho IT a ke statistickým účelům.

2. Zjišťování, ukládání a ochrana osobních údajů
Osobní údaje (např. jméno a příjmení, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, a jiné) se zjišťují a využívají jen tehdy, když nám tyto údaje dáte k dispozici dobrovolně, například v rámci dotazu, registrace nebo na základě smluvního vztahu.

Údaje uchováváme v tajnosti a používáme je jen k zodpovězení Vašich dotazů, k plnění s Vámi uzavřených smluv, abychom Vás informovali o nabídkách produktů a služeb Oberbank AG a pro technickou administraci.

Udělený souhlas máte právo kdykoliv s účinky do budoucna odvolat.
 
3. Cookies
Naše webové stránky využívají tzv. Cookies, které se uloží na počítači uživatele. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele. Vy ale jako konkrétní uživatel zůstáváte v anonymitě. Cookies používáme, abychom Vám naší nabídku co nejvíce přizpůsobil tak, aby pro Vás byla co nejpřívětivější, nejefektivnější a nejbezpečnější.

Uložení Cookies na Vašem počítači můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče; můžete odmítnout využívání Cookies pro naše webové stránky.
 V tomto případě však možná nebudete moci využít veškeré funkce naší webové stránky. Využitím webové stránky bez odpovídajícího nastavení internetového prohlížeče vyslovujete souhlas s používáním Cookies a tímto způsobem zjištěných údajů.

 

4. Provoz aplikaci (Apps)
Provoz následujících aplikací (Apps) pro Oberbank AG provádí společnost 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, www.3beg.at:

•    Oberbank App

 

5. Oberbank App
V Oberbank App se neukládají žádné osobní údaje. Pokud jste nám osobní údaje poskytl prostřednictvím Newsboard, nastavení „Kontakt možný“, používáme je pouze k zodpovězení Vašich žádostí. Pokud takto bude uzavřen obchodní vztah, založíme Vaše údaje v našem systému KMS (Kunden-Management-System) – klientský management systém.

Dodržování platných zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také pro veškeré onlinové nabídky Oberbank, pokud u nich nejsou uvedena zvláštní ustanovení.

 

Přihlášení se k doporučením České bankovní asociace při výkladu některých ustanovení nařízení GDPR v bankovním sektoru
Oberbank AG pobočka Česká republika se při výkladu nařízení GDPR v bankovním sektoru ztotožňuje s doporučeními České bankovní asociace, která jsou obsažena v dokumentu s názvem „Rámcový výklad  některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru.“ Oberbank AG pobočka Česká republika se k tomuto výkladu připojila – viz „Přihlášení Oberbank AG pobočka Česká republika k Rámcovému výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru“ a při zpracování osobních údajů postupuje dle těchto standardů.