Tiráž

 

Centrála Rakousko:

Untere Donaulände 28

A-4020 Linz

 

e-mail: office@oberbank.at
tel: +43 (0732) 7802 - 0
kód banky: 15000
BIC: OBKLAT2L
Reuters: OBKL

Commercial Register: FN 79063 w
State Court Linz

VAT number: ATU 2285 2606

 

 

Centrála Česká republika:

nám. I. P. Pavlova 1789 / 5
CZ-120 00 Praha 2

 

e-mail: praha@oberbank.cz

tel: +420 / 224 190 100

ID: 9k7ddf7

kód banky: 8040

BIC: OBKLCZ2X

vedení obchodní oblasti Česká republika:

Filip Vavruška

Ing. Miroslav Filip

Ing. Mgr. Zuzana Červená

Ing. Igor Pražák

Ing Vojtěch Jeřábek

DIČ: CZ26080222

 

Obchodní podmínky


Burzy a trhy – podmínky užívání

 

Podíly

 

 

Právní informace

Všeobecné

Tyto podklady slouží pouze jako základní informace a zakládají se na stavu znalostí pověřených osob v okamžiku zhotovení. Ačkoli tyto informace pocházejí ze spolehlivých zdrojů, nepřebírá banka zodpovědnost za správnost a úplnost takto uvedených informací.  Zvláště si vyhrazuje právo na chybu v číselných údajích. Tyto podklady nezakládají nároky na koupi nebo prodej uvedených produktů.

 

V žádném případě banka neručí za ztráty a škody (včetně následných a nepřímých škod a ušlého zisku), které mohou vzniknout při spolupráci s přístupem na internetové stránky Oberbank, při odvolání se, použití nebo dotazu na obsah internetových stránek či URL jiných provozovatelů napojených na Oberbank.

 

Dále Oberbank nepřebírá záruku za obsah internetových stránek nebo URL jiných provozovatelů napojených na internetové stránky Oberbank a stejně tak za použitelnost a funkčnost prolinků na internetové stránky či URL jiných provozovatelů.

 

Internetové stránky Oberbank jsou opimalizovány na rozlišení 1024x768 pixelů a na prohlížeč Internet-Browser Microsoft Internet Explorer od verze 6.0, Firefox do verze 1.5 und Netscape a verze 7.0.

 

E-mail

Je známo, že informace a soubory zasílané e-mailem mohou být bez přispění odesílatele měněny. Z tohoto důvodu není pro Oberbank právně závazné provádět / akceptovat příkazy přijaté tímto způsobem.

 

Upozorňujeme na to, že provoz následujících aplikací pro Oberbank AG zajišťuje

3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, www.3beg.at:

- Oberbank App