Strategie, cíle a kultura Oberbank

Nadčasové a moderní hodnoty jako pevný základ: hodnoty jako spolehlivost, stabilita a solidnost byly a jsou základem bankovního obchodu.

 
Nové strategické cíle Oberbank:

Na základě uvedených hodnot formulovala Oberbank devět strategických cílů, které tvoří rámec pro její nadprůměrně úspěšný rozvoj v průběhu let:

 

1. Nejvyšší cíl: Zajištění samostatnosti a nezávislosti
Jen dosažením tohoto cíle je zajištěno, že jednání Oberbank může vyváženě respektovat zájmy klientů, zaměstnanců i akcionářů. Na to se zaměřují i všechny ostatní strategické cíle Oberbank.

 

2. Vysoká kvalita poradenství pro firmy i soukromé osoby
Oberbank definuje firemní klienty – v první řadě průmysl a středně velké podniky – a privátní klienty jako rovnocenné pilíře.V obchodě s firemními klienty se Oberbank profiluje vysokým stupněm odborné způsobilosti pro zahraniční operace, mimořádným know-how v otázkách investičního financování a jako poskytovatel alternativních forem financování, jako je vlastní a mezaninový kapitál. V privátním obchodě se osvědčuje Oberbank mimořádnou kvalitu a odbornou způsobilostí u služeb náročných na poradenství, jako je Private Banking a správa majetku na jedné straně a financování bytové výstavby na druhé straně.

 

3. Nepřetržitý organický růst
Oberbank organicky roste díky zakládání filiálek. Proto, na rozdíl od mnoha dalších bank, nemusela aktivovat hodnoty firmy ve své bilanci a nehrozí tak riziko, že by je musela odepisovat. Cílem expanze je poskytovat služby stávajícím klientům a podílet se prostřednictvím získání nových klientů v místě filiálky na vysokém potenciálu růstu atraktivních regionů.

 

4. Koncentrace na řízení rizik
Oberbank vstupuje pouze do rizik, která může zvládnout vlastními silami. Podnikatelské riziko je nutno stabilizovat na nízké úrovni: Risk-Earning-Ratio musí být dlouhodobě pod 25 %, podíl opravných položek pod 0,7 %.

 

5. Zajištění likvidity pomocí vysokých primárních vkladů
Oberbank se vždy snaží, aby vklady od klientů a jinými dlouhodobými prostředky refinancování mohla refinancovat úvěry klientů. Kromě toho existují vysoké rezervy likvidity ve formě cenných papírů, resp. úvěrových pohledávek schopných refinancování. Navíc jsou otevřené linky financování v široké síti bank a institucionálních investorů.

 

6. Žádný vlastní obchod oddělený od obchodu s klienty
Oberbank neprovozuje významnější vlastní obchod oddělený od obchodu s klienty. Oddělení Treasury & Handel poskytuje služby hlavně v managementu úrokového a měnového rizika pro klienty i management aktiv/pasiv a likvidity pro banku.

 

7.Udržitelný rozvoj personálu
 Systematickým dalším vzděláváním zaměřeným dle potřeb banky Oberbank důsledně rozvíjí odbornou způsobilost a sociální kompetenci svých zaměstnanců. Systém managementu MbO a aktualizované výkonové standardy poskytují orientaci a zajišťují pravidelnou zpětnou vazbu.

 

8. Zajištění konkurenceschopnosti díky jednoduchým procesům
Efektivní úprava všech procesů, jednoduchá podniková struktura, průběžné projekty racionalizace a přesunutí zdrojů ze správy do prodeje umožňují průběžné zlepšování schopnosti docilování výnosů a nepřetržitě dobré ukazatele rentability.

 

9. Udržitelnost

Udržitelné myšlení a jednání bylo vždy nedílnou součástí strategie Oberbank. Jako nezávislá regionální banka jsme hluboce zakořeněni v našich regionech a podporujeme místní obyvatele a podniky. Zavázali jsme se k dosažení cíle 1,5 stupně podle Pařížské dohody o klimatu a jako úvěrová instituce hrajeme klíčovou roli v transformaci na nízkouhlíkové hospodářství. V souladu s akčním plánem Evropské unie pro financování udržitelného růstu chceme ještě více nasměrovat kapitálové toky na udržitelné investice.

 

Kodex chování (Code of Conduct), Oberbank AG

Kodex chování (Code of Conduct), Oberbank AG - anglicky

Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery Oberbank AG

 

CENTRÁLA PRAHA

Oberbank AG

nám. I.P.Pavlova 5

120 00 Praha 2