Ochrana osobních údajů v Oberbank

Dodržování platných zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také pro veškeré onlinové nabídky Oberbank, pokud u nich nejsou uvedena zvláštní ustanovení.


1.  Zaznamenávání

Každý vstup do on-line nabídky Oberbank se automaticky zaznamenává. Zaznamenávají se: Jméno vyvolaného souboru, datum a čas vyvolání a IP-adresy dotazujícího se počítače, avšak žádné osobní údaje. Zaznamenávání slouží vnitřní kontrole naší IT-infrastruktury a statistickým účelům.

 

2. Zjišťování, ukládání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje (např. jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a jiné) jsou zpracovávány a používány, jen když nám je poskytnete dobrovolně, například v rámci dotazu, registrace nebo smluvního vztahu.


My budeme tyto údaje uchovávat v tajnosti a používat je pouze k zodpovězení Vašich dotazů, k odbavení s Vámi uzavřených smluv, k Vašemu informování ohledně bankovních služeb a produktů nabízených Oberbank a rovněž také při technické administraci.


Vy máte právo, udělený souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat.

 

3. Cookies

Naše webové stránky využívají Cookies, které se ukládají na počítači uživatele. Cookies jsou malé textové soubory, umožňující opakované poznání uživatele. Vy ale přitom zůstáváte jako uživatel anonymní. Využíváme Cookies, abychom pro Vás naši nabídku uzpůsobili a udělali naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Vy však můžete uložení Cookies na Vašem počítači zabránit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče a tak vyjádřit nesouhlas s využíváním Cookies naším webem.

Pomoc pro nastavení Firefox

Pomoc pro nastavení Internet Explorer

Odkazujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plně využít veškeré funkce naší webové stránky. Použitím webové stránky bez odpovídajícího nastavení prohlížeče vyslovujete souhlas s využíváním Cookies a tím zpracovanými údaji.


4. Provoz aplikací (Apps)

Odkazujeme nato, že provoz následujících aplikací (Apps) je  pro Oberbank AG zajišťován prostřednictvím 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, www.3beg.at:

  • Oberbank App

 

5. Oberbank App

V Oberbank App nejsou ukládány žádné osobní údaje. Pokud jste nám osobní údaje dali k dispozici přes Newsboard – kontakt možný, využijeme tyto výlučně k zodpovězení Vašich dotazů. Vznikne-li z toho obchod, budou Vaše údaje založeny v našem systému správy klientů.