Historie Oberbank

Založení banky a několik prvních desetiletí

Dne 13. dubna 1869 bylo v Linci rozhodnuto o založení „akciové společnosti s dalšími společníky“, která měla nést název „Bank für Oberösterreich und Salzburg“ a mít své sídlo v Linci. Jako datum založení byl zvolen 1.  červenec 1869. V roce 1920 byla jako akcionář získána země Horní Rakousko, v roce 1921 Bayerische Vereinsbank. V roce 1929 se většinovým akcionářem Oberbank stala Creditanstalt für Handel und Gewerbe (CA).

 

Poválečné období

V roce 1945 měla Oberbank kromě centrály v Linci a pobočky v Salcburku ještě jedenáct dalších poboček. Již v roce 1946 obdržela  Oberbank od Rakouské národní banky povolení k devizovému obchodu a v roce 1949 byla jmenována bankou účastnící se  Marshallova plánu (ERP-banka). Od roku 1955 zaznamenává Oberbank bouřlivý rozvoj s příklonem k obchodnímu modelu univerzální banky.  Získávání privátní klientely, přijímání vkladů od drobných střadatelů a poskytování malých úvěrů se staly základem pro vytvoření dvou stejně silných pilířů, firemní a privátní klientely, na kterých dnes Oberbank stojí.

 

Skupina tří bank

Po druhé světové válce rozdělila CA své většinové podíly na Oberbank AG, der Bank für Kärnten AG (dnes BKS Bank AG) a Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV). Třetinu podílů od každé banky si ponechala CA, ostatní podíly byly předány vždy oběma ostatním bankám. Z původně pouze kapitálového propojení Oberbank, BKS a BTV se vyvinula úzká a přátelská spolupráce, která se odráží ve společném názvu "Skupina tří bank". Tam, kde je možné využít synergických efektů, všechny tři banky úzce spolupracují a společně vlastněné společnosti jako  DREI-BANKEN-IT Gesellschaft a  3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft jsou mimořádně úspěšné. Samostatné vystupování tří bank na trhu však není touto spoluprací nijak dotčeno.

 

Uvedení na Vídeňskou burzu

Vstup Oberbank a jejich sesterských společností na burzu dne 1. července 1986 byl jedním z předpokladů, aby se všechny tři banky mohly vymanit z vlivu CA a začít sledovat svou vlastní strategii. Dnes je Oberbank vlastněna dvěma sesterskými bankami, UniCredit Bank Austria a Generali, a také vlastními zaměstnanci.

 

Oberbank dnes: „Regionální banka v srdci Evropy“

Když byla v 70. letech zavedena pro banky možnost svobodné volby sídla, rozšířila Oberbank svou působnost i mimo svůj původní region horního Rakouska/Salcburska.  Od roku 1985 provozuje Oberbank své vlastní pobočky v Dolním Rakousku, od roku 1988 ve Vídni, od roku 1990 v Německu, od roku 2004 v České republice, od roku 2007 v Maďarsku a od roku 2009 na Slovensku.