Management

Vedení Oberbank vede společnost k mnohým úspěchům především vnímání podstatného. Ať se jedná o bezpříkladnou historii růstu nebo odolnost banky vůči krizím - obojí demonstruje jedinečným způsobem solidní vedení instituce.

 

Historie růstu

"Kdo jako banka nejde na Východ, nechá si ujít jedinečnou šanci k růstu" - tak začal na počátku 90-tých let minulého století boom bank na Východ. Vedení Oberbank nasadilo alternativní kurs a v roce 1990 se vydalo na Západ do Bavorska. Zejména v důsledku finanční a ekonomické krize po roce 2008 způsobila angažovanost na Východě masivní díry v bilancích bank. Zatímco Oberbank pod vedením generálního ředitele Franze Gasselsbergera psala dále historii úspěchu. Záchrana bank za pomoci státní podpory nebylo pro Oberbank nikdy aktuální téma. Dnes přispívají k síle Oberbank, nejen Bavorsko, nýbrž také Durynsko a Hesensko,  vedle profitabilních zahraničních trhů v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Angažovanost ve Střední a Východní Evropě tedy ano, ale s promyšlenou regionální strategií a schopnými lidmi v čele.

 

Odolnost vůči krizi

"Kapitál se navyšuje tehdy, když je nejméně potřeba" - podle této zásady se vedení Oberbank rozhodlo uskutečnit 3 nanejvýš úspěšné navýšení kapitálu v ekonomicky silných letech 2015 a 2016. Odůvdnění těchto kroků bylo jednoduché: Neomezené pokračování růstových a expanzivních plánů, Cílený podíl jádrového kapitálu přibližně 16 %, překročení regulatorních předpisů pro kapitálové vybavení. Očekávání se naplnila ve 100 %. Jen v průběhu třetího navýšení kapitálu ve IV. čtvrtletí 2016 mohlo být umístěno více než 3 mil. nových kmenových akcií a  bylo tak získáno 700 nových akcionářů. Podíl rozptýlených akcií se v souvislosti s navyšováním kapitálu v letech 2015 a 2016  zvýšil z 26 % o 10 procentních bodů na 36 %, což mezitím učinilo z Oberbank  pravou společnost pro veřejnost z hlediska finančních investic. Od roku 2011 byl jádrový kapitál navýšen dvojnásobně na více než 2 miliardy Euro (stav 31.12.2016) a jeho podíl dosáhl hodnoty, která leží na špičkové úrovni v evropském měřítku. To odráží, samozřejmě, také burzovní hodnota Oberbank. S burzovní kapitalizací ve výši přes 2 miliardy Euro se řadí Oberbank mezi 20 nejhodnotnějších podniků obsažených v indexu Vídeňské burzy. Burzovní hodnota Oberbank se od roku 2005 více než ztrojnásobila. Také zde prokázalo vedení banky prozíravost a umožnilo trvalou expanzi.

 

Tab content 1

Tab content 2

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada byla ustanovena v květnu 2013 a sestává ze 13 zvolených akcionářských zástupců/zástupkyň a sedmi zaměstnanců jmenovaných členy odborové rady.

 

 

Dozorčí rada

Datum pvrního jmenování

Předseda:

Dr. Herta Stockbauer, Klagenfurt

2016

Místopředsedové:

1. místopředseda: 

Dr. Ludwig Andorfer, Linec

2. místopředseda: 

Peter Gaugg, Innsbruck

2014

 

2016

 

Ćlenové:

Dr. Wolfgang Eder, Linec 

Dr. Barbara Leitl-Staudinger, Linec
DI DDr. h.c. Peter Mitterbauer, LaakirchenKarl Samstag, Vídeň
Dr. Barbara Steger, Schwertberg

Dr. Herbert Walterskirchen, Salcburk

Mag. Dr. Martin Zahlbruckner, Linec

Alfred Leu, Vídeň

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst

2006
2014
1991
2002
2014

1997

2016

2016

2017

Zástupci 

zaměstnanců:

Wolfgang Pischinger, předseda 

Centrální podnikové rady, Linec

Alexandra Grabner, Linz

Elfriede Höchtel, Wels 

Markus Rohrbacher, Krems
Stefan Prohaska, Salcburk

Herbert Skoff, Vídeň

1993

 

2014
2007
2017
2013
2011

Státní komisaři: 

(dle rakouského práva)

Dvorní radová Mag. Angelika Schlögel, MBA, Vídeň, státní komisařka
MR Mag. Jutta Raunig, 

Vídeň, zástupkyně státní komisařky

2017

 

2017

 

 

Členové představenstva společnosti Oberbank

Dr. Franz Gasselsberger, MBA

Fotografie: Haslinger

Generální ředitel a předseda

představenstva Oberbank

Životopis

Mag. Dr. Josef Weißl, MBA

Fotografie: Haslinger

Člen představenstva Oberbank

Životopis

Mag. Florian Hagenauer, MBA

Fotografie: Haslinger

Člen představenstva Oberbank

Životopis

Martin Seiter, MBA

Fotografie: Eric Krügl

Člen představenstva Oberbank

Organigram

Zde se dostanete k organizační struktuře Oberbank.