MiFID

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) a zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) podrobně upravují obchody s cennými papíry.

 

Nejdůležitější cíle:

 

  • zvýšená ochrana investora
  • vyšší transparentnost
Podrobně upravují obchody s cennými papíry.

Startovací balíček MiFID

Informace k obchodům s cennými papíry v Oberbank

 

Best Execution

Informace k prováděcí politice Oberbank při provádění pokynů k obchodům s finančními nástroji

 

5 obchodních míst (dostupné pravděpodobně v dubnu 2018)

Dosažená kvalita provedení (dostupné pravděpodobně v dubnu 2018)