Obecné otázky

Jaké jsou technické předpoklady pro používání oberbank Klientského portálu?

Klientský portál Oberbank (internetové bankovnictví) je přizpůsoben pro veškeré přístroje (počítače/notebooky, tablety, smartphony). Z bezpečnostních důvodů je možno používat Klientský portál Oberbank až od určité verze prohlížeče. Dříve než se nalogujete do Klientského portálu Oberbank, proběhne automatická kontrola, zda používáte některou z podporovaných verzí prohlížeče a v opačném případě budete vyzváni k provedení updatu.  

 

Prohlížeč

Verze

Firefox

od verze 27

Internet Explorer

od verze 11

Google Chrome

od verze 30

Safari

od verze 7

Opera

žádná explicitní podpora

Android: internetový prohlížeč

od verze provozního systému 5.0

Android - Google Chrome

od verze provozního systému 4.1 & od verze Chrome 32

IOS Safari

od verze provozního systému 7.1

IOS Firefox

žádná zvláštní podpora pro prohlížeče třetích stran, tedy podpora pouze pro nativně instalované prohlížeče

 

S jakými přístupovými údaji se mohu přihlásit ke Klientskému portálu Oberbank?

Pokud již Klientský portál Oberbank (internetové bankovnictví) používáte, můžete vstoupit do Klientského portálu Oberbank pomocí Vašeho klientského čísla k internetovému bankovnictví a PINu. Přístupové údaje je nutno zadat při každém přihlášení. Z bezpečnostních důvodů není podporováno automatické dokončování.

 

Co znamená první přihlášení a kdy ho musíte provést?

První přihlášení musí nový klient provést při prvním vstupu do Klientského portálu Oberbank (internetového bankovnictví). Prostřednictvím prvního přihlášení si vygenerujete svůj osobní přístupový PIN-kód.

 

Co mám dělat, když se stránky nezobrazí správně?

Pro odstranění problému postupujte následovně:   

  • odejděte pomocí odhlášení z internetového bankovnictví a poté uzavřete prohlížeč
  • v internetovém prohlížeči pod Nastavením (Nástroje / Možnosti internetu  / Obecné ...)
  • Obecné / Historie procházení / Nastavení (dočasné internetové soubory) vymazat
  • Odstranit historii prohlížení při ukončení - zakliknout

 

Jsou platební příkazy zpracovávány tentýž den?

Typy příkazů

Lhůty pro zracování (Cut-off Time)

SEPA

16:30

Zahraniční v EUR

15:00

Zahraniční v cizí měně

15:00 s konverzí*

15:00 bez konverze*

SEPA platba spěšná (tuzemská)

-

SEPA platba spěšná (mezinárodní) -

Tuzemský spěšný

12:00

Zahraniční spěšný

15:00

*platí pouze pro měny: USD, CAD, CHF, GBP, HUF, CZK

 

Finance

Můžu si sám uspořádat podobu finančního přehledu (změnit si názvy účtů)?

Můžete si změnit pořadí produktů v Nastavení, změnit označení produktů, určit si hlavní účet nebo jednotlivé produkty zaslepit.
Kromě toho si finanční přehled můžete nechat zobrazit na liště nebo v podobě dlaždic ikon.

 

Jak můžu provést převod mezi vlastními účty v části Finance?

Převod mezi vlastními účty můžete provést pomocí Drag&Drop (uchopení&přetáhnutí). Provedete to tak, že přetáhnete jeden účet na jiný.
Upozornění: Toto funguje pouze u konkrétně určených produktů.

 

Jak se dostanu k přehledu obratů?

K přehledu obratů se dostanete tak, že v přehledovém řádku kliknete na část s majitelem účtu a názvem produktu.

 

Transakce

Co se rozumí pod pojmem disponibilní částka?

To je částka, se kterou můžete disponovat jako majitel účtu. Skládá se ze stavu účtu a rámce povoleného přečerpání.  

 

Co se stane, pokud kliknu na tlačítko „Přidat k otevřeným příkazům“? Dojde tím k provedení převodu?

Ne. Vámi zadané příkazy tím jsou automaticky uloženy do přehledu příkazů /otevřených příkazů a k jejich provedení zatím nedochází. Máte možnost požadované příkazy buď jednotlivě podepsat nebo pomocí označení zaslat více příkazů současně.
Otevře se další okno, kde příkaz/příkazy ještě jednou opravíte a následně jej/je můžete schválit. Teprve poté je převod definitivně ukončen.

 

Co mám dělat, pokud je část náhledu obrazovky (výtisku) odříznutá?

Buď použijte pod nadpisem Soubor / Vytisknout formát na šířku, anebo zmenšete velikost písma Vašeho vyhledávače: Internet Explorer: Náhled / Zmenšit

 

Jak můžu stornovat již zadané převody?

SEPA příkazy, které byly doručeny přes Klientský portál Oberbank (internetové bankovnictví) k provedení téhož dne, již není možno odvolat. SEPA příkazy s datem provedení v budoucnu mohou být stornovány do konce pracovního dne předcházejícího dohodnutému datu provedení.

 

Do kdy je možné změnit trvalý příkaz?

Trvalý příkaz může být změněn do konce pracovního dne předcházejícího termínu jeho provedení (cca do 16 hodin). Po vyzvednutí po cca 18 hodině se objeví jako termín příští datum provedení. Pokud bude toto datum opětovně vráceno do původního stavu, bude změněný trvalý příkaz dodatečně proveden k prvnímu možnému termínu provedení trvalého příkazu v rámci systému zpracování. Všechny ostatní změny jsou zohledněny při dalším termínu provedení trvalého příkazu.

 

Jak mohu jako firemní klient využít funkce import a export dat a jaké formáty jsou podporované?

Přehled příkazů

Kde můžu zpracovávat své trvalé příkazy, předlohy a kontaktní údaje?

Vaše trvalé příkazy / předlohy / kontakty naleznete pod bodem Přehled příkazů / Správa.

 

Co je možné provádět v části Příkazy?

Při vytvoření „Nové transakce“ je možné pomocí tlačítka „Přidat k otevřeným příkazům“ příkazy prozatímně uložit do oddílu Přehled příkazů / Otevřené příkazy a podepsat je později.

 

Kde najdu informace o již provedených transakcích?

Vámi provedené transakce naleznete pod nadpisem Přehled příkazů / Stav.