Fastviewer-Support

Aplikace vzdálené správy
 
Tato aplikace je nápomocna při analýze problémů a odpovědí na otázky v oblasti internetového bankovnictví. Pracovníci správy internetového bankovnictví Oberbank mohou nahlížet na obrazovku Vašeho počítače a tím rychleji a efektivněji najít a odstranit problémy.
Komunikace je vedena zabezpečeným spojením. Pomocí této aplikace je možný i zabezpečený přenos dat.
 
Informace / Postup
 

 • Potřebujete-li pomoc při řešení problému, volejte servisní linku internetového bankovnictví.
 • Kliknutím na níže uvedený odkaz spusťte aplikaci.
 • Pracovník správy internetového bankovnictví Vám sdělí číslo spojení. Spuštěná aplikace Vás vyzve k zadání tohoto čísla spojení.
 • Jakmile povolíte sdílení náhledu obrazovky, bude tato zobrazena i pracovníkovi správy internetového bankovnictví.
 • Bez Vašeho výslovného souhlasu nemůže pracovník správy internetového bankovnictví vidět ani data na Vaší obrazovce ani mít přístup k Vašemu počítači prostřednictvím myši.
 • Bez Vašeho výslovného souhlasu s Vámi nemůže pracovník správy internetového bankovnictví spolupracovat.
 • Na Vašem PC nebudou instalovány žádné programy.
 • Není možné nepozorovaně a neoprávněně mazat z Vašeho PC žádná data.
 • V případě potřeby můžete kdykoliv zamezit pracovníkovi správy internetového bankovnictví v přístupu k Vaší myši, eventuelně spojení ukončit.

 

Spustit Support-Tool aplikaci


Remote Access Tool for Support

 

Fastviewer supports fast analysis of banking problems and questions around electronic banking. Members of the Oberbank electronics banking hotline take insight on your screen which guarantees fast identification of errors as well as resolving issues. The communication is made via a secured connection. Additionally the application provides a secured data-transmission of files.

 

Information/procedure

 • If necessary call the electronic banking hotline
 • Start the support tool through click on the link below
 • Receive a session number from Oberbank's electronic banking hotline
 • After your permission your screen content is visible for Oberbank's electronic banking hotline

Note:

 • Without your agreement Oberbank's electronic banking hotline is not accepted getting access on your screen incl. mouse control.
 • No (foreign) programs are installed on your PC.
 • It is not possible to remove unnoticed and unauthorized data from your PC.
 • If necessary you can at any time withdraw by pressing a key the mouse control from Oberbank coworker and/or terminate the connection.

 

Start Support Tool