Newsletter Oberbank


Chcete pravidelně dostávat e-mailem zajímavé informace o Oberbank a jejích akcích? Díky newsletteru Oberbank budete vždy dobře informováni!

 

Registrace k odběru newsletteru*

Podmínky pro používání newsletteru Oberbank

Dokumenty, které jsou vám k dispozici, slouží pouze pro vaši nezávaznou informaci. Veškeré údaje použité pro tento účel odpovídají stavu znalostí a tržnímu hodnocení osob pověřených přípravou v době sestavení. Přestože jsou newslettery/komentáře Oberbank pečlivě připravovány, Oberbank nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost, jakož i za aktuálnost informací uvedených v dokumentech. Oberbank si výslovně vyhrazuje právo na chyby zejména v číselných údajích. Tyto dokumenty nejsou nabídkou ani výzvou k nákupu nebo prodeji bankovních produktů, které jsou v nich uvedeny.

 

Transakce s cennými papíry jsou v některých případech spojeny s vysokými riziky. Přestože byly tyto bulletiny/komentáře Oberbank pečlivě připraveny, nelze slíbit, že se prognózy v nich obsažené naplní nebo že bude dosaženo cenových zisků či jiných výnosů. V závislosti na vámi zvolené toleranci k riziku nelze vyloučit (úplné) ztráty.

 

Další informace a prospekty jsou k dispozici na vyžádání u vašeho bankovního poradce.

 

Tímto výslovně souhlasíte se zasíláním informací od společnosti Oberbank, zejména prostřednictvím e-mailu, a to jak o Vámi uvedených oblastech zájmu, tak o dalších tématech nad rámec zvolených oblastí zájmu.

 

Váš souhlas zůstává v platnosti, dokud Oberbank neobdrží odpovídající odvolání. Chcete-li se odhlásit z odběru newsletteru/komentářů Oberbank, použijte prosím funkci odhlášení v newsletteru. Jedním kliknutím se dostanete přímo na přihlašovací stránku na webových stránkách Oberbank, kde můžete odběr zrušit.

 

*platí pouze pro Českou republiku