Pojištění* k debetním kartám Oberbank Mastercard

Cestujte s Vaší novou kartou bez obav.

*Partnerem Oberbank je Generali Česká pojišťovna

Cestovní pojištění k Vaší debetní kartě

 

Gold

Výhody

Cestujte Vy i Vaši blízcí v klidu – pojištění poskytuje širokou pojistnou ochranu proti nahodilým událostem, které nastanou v době trvání pojištění

Pojištění zahrnuje

Pojistné limity

Typ cesty

Rekreační sport

Léčebné výlohy, asistence (základní limit)

4.000.000,- Kč

 • ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření
 • ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s onemocnění COVID-19
 • hospitalizace
 • repatriace
 • převoz
 • do výše základního limitu pojištění
  léčebných výloh
 • ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s teroristickým útokem

3.000.000,- Kč

 • akutní zubní ošetření

20.000,- Kč na jednu pojistnou událost v rámci jednoho kalendářního roku

 • přivolání opatrovníka / profesionálního sociálního pracovníka/psychologa – doprava, ubytování, strava

50.000,- Kč

 • zásah horské služby

500.000,- Kč

 • náhradní cestovní doklady

10.000,- Kč

Úrazové pojištění

 • trvalé následky úrazu
 • smrt úrazem

 

1.000.000,- Kč

500.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti občana

 • újma při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • škoda způsobená na hmotné věci

 

1.000.000,- Kč

1.000.000,- Kč

Pojištění cestovních zavazadel

30.000,- Kč

 • zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel

5.000,- Kč

Měsíční poplatek

120,- Kč

Zahrnuto v rámci:
be(e) green Konto
be premium Konto

 

-

1x

Jak nahlásit škodní událost?
Škodní událost nahlaste ihned, jakmile Vám to okolnosti dovolí.
Pro nahlášení škodní události z pojištění léčebných výloh, asistence kontaktujte asistenční centrálu na telefonním čísle:

+420 221 586 675.
Pro nahlášení škodní události z pojištění trvalých následků úrazu, pojištění pro případ smrti úrazem; pojištění cestovních zavazadel a pojištění odpovědnosti občana; kontaktuje nás na klientské lince:

+420 241 114 114 nebo na webu Hlášení pojistné události

 

Stáhnout

Dokumenty k cestovnímu pojištění

 • Informační dokument o pojistném produktu
 • Zpracování osobních údajů
 • Předsmluvní informace PI-CR-B-01/2022
 • VPP pro skupinové cestovní pojištění

Máme pro Vás pár užitečných rad

 • Platíte ambulantní ošetření v hotovosti? Na co nesmíte zapomenout?
  Vyžádejte si lékařskou zprávu s uvedením diagnózy a originál dokladu o zaplacení ošetření a léků.

 

 • Co máte udělat v případě hospitalizace v zahraničí?
  Kontaktujte asistenční centrálu Europ Assistance s.r.o.

 

 • Co máte udělat, když Vám odcizí zavazadla?
  Nahlaste to na místní policii. Vyžádejte si protokol s výčtem odcizených věcí.

 

 • Co máte udělat, když někomu způsobíte škodu nebo někdo způsobí škodu Vám?
  Sepište záznam popisu události. Zajistěte si vyjádření k odpovědnosti od všech účastníků události. Do záznamu vždy uveďte osobní údaje účastníků a nechte jej všemi podepsat.

 

 • Co máte udělat, když někdo zranil Vás nebo Vy někoho jiného?
  Přivolejte místní policii, horskou službu nebo hasiče. Zajistěte si od nich protokol popisující vznik události a rozsah zranění. Vždy si pohlídejte, že je podepsán všemi účastníky.

 

 • Co Vám ještě pomůže v případě pojistné události?
  Zajistěte si fotodokumentaci místa události a vzniklé škody. Použijte svůj mobil nebo fotoaparát.

 

 • Na koho se pojištění vztahuje?
  Pojištěným je držitel platební karty Oberbank ve věku do 75 let včetně, který podepsal Přihlášku do pojištění.
  Pojištění se vztahuje také na spolucestující - manžela/manželku, druha/družku (pokud tyto osoby trvale žijí ve společné domácnosti), registrovaného partnera/partnerku držitele karty a 3 vlastní děti do 18 let nebo děti žijící ve společné domácnosti.

 

Pojištění k platebním kartám / Pojištění zneužití Vaší debetní karty

 

Balíčky pojištění zahrnují i škodová pojištění

Balíčky pojištění a roční limity pojistného plnění

 

Basic

Classic

Extra

 • výdaje v souvislosti se ztrátou nebo odcizením karty
 • (včetně úhrady poplatků na blokaci karty a její obnovené vydání)

30.000,- Kč

100.000,- Kč

500.000,- Kč

 • škody vzniklé zneužitím karty
  (neoprávněný výběr hotovosti nebo jiné neoprávněné transakce s kartou)

30.000,- Kč

100.000,- Kč

500.000,- Kč

 • výdajů za expresní vydání nové karty

0,- Kč

100.000,- Kč

500.000,- Kč

 • výdajů za vydání náhradní karty v zahraničí

0,- Kč

0,- Kč

500.000,- Kč

 • výdajů za vydání náhradní hotovosti v zahraničí

0,- Kč

0,- Kč

500.000,- Kč

 • odcizení hotovosti
 • výdajů na pořízení osobních dokladů či klíčů
 • výdajů na pořízení peněženky

 

5.000,- Kč

 

15.000,- Kč

 

50.000,- Kč

 • výdajů na pořízení mobilního telefonu

2.000,- Kč

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Měsíční poplatek

12,- Kč

33,- Kč

89,- Kč

Zahrnuto v rámci:
be(e) green Konto
be premium Konto

 

1x

-

 

-

1x

 

-

2x

Pozn. Jedná o roční limity pojistného plnění

 

Stáhnout

Pojištění k platebním kartám

 • Informační dokument o pojistném produktu
 • Stručná informace o zpracování osobních údajů
 • Informace o pojištění
 • Pojistná smlouva
 • Zvláštní pojistné podmínky

 

Oznámení pojistné události