Koho hledáme?

Pro naše filiálky průběžně hledáme motivované kolegyně a kolegy.

 

Absolventi/uchazeči bez praxe

S dokončeným středním vzděláním zaměřeným na bankovnictví, s maturitou nebo ukončeným studiem ekonomie máte již vytvořený slušný základ pro svou budoucí kariéru. A takto by mohl vypadat váš další krok do profesního života.

 

Klientský poradce na filiálce

Svým klientům poskytujeme poradenství ve všech finančních záležitostech, především však v situacích, které vyžadují intenzivní péči a poradenství.  Na této pozici byste měl/měla být komunikativní, mít smysl pro prodej a mít potěšení z péče o klienty.

 

Specialista v Praze nebo Českých Budějovicích

Své kolegy budete podporovat v odborných otázkách v oblasti vaší specializace, např. analýza úvěrů, platební styk, oceňování nemovitostí, administrativa nebo účetnictví. Důležitými předpoklady pro tuto pozici jsou ekonomické znalosti, schopnost práce s čísly, pečlivý a flexibilní přístup, týmová práce a ochota poskytovat servis.


Specialista odborného oddělení v Linci

Jako specialista se vyznačujete zejména znalostí určitého specializovaného oboru, jako je financování, investiční poradenství, vedení úvěru, účetnictví/controlling, organizace. Pracujete samostatně, z vlastní iniciativy a máte schopnost analytického myšlení.

 

Kariérní šance

Vy sami jste strůjcem svého profesního úspěchu a dalšího rozvoje. K tomu vám vytváříme podmínky: postupným plněním složitějších úkolů můžete využít prostor pro rozhodování a přebírat větší odpovědnost.

Hledáte novou výzvu?

Motivovaní pracovníci s pravomocemi a vlastní zodpovědností - rozhodující faktor úspěchu.