Oberbank jako zaměstnavatel

Více než 2.000 zaměstnanců představuje důležitý faktor úspěchu. Naši zaměstnanci poskytují privátním i firemním klientům odborné poradenství a optimální podporu ve všech finančních záležitostech.

 

Chcete se také stát součástí našeho týmu?

 

Iniciativní žádost o pracovní místo

Kdo jsme

Jsme úspěšná a nezávislá regionální banka v srdci Evropy, se sídlem v Linci a pobočkami v Rakousku, Německu, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Klíčem k našemu úspěchu jsou:

 

 • prvotřídní poradenské služby

 • samostatnost a nezávislost

 • organický růst prostřednictvím nově zakládaných filiálek

 • blízkost ke klientům

 • opatrnost při práci s rizikem

 

S našimi službami jsme již po generace k dispozici klientům i zaměstnancům při realizaci jejich cílů.

 

 • Kariéru promýšlíme o krok dál.

 • Myslíme na budoucnost. O krok napřed. Zabýváme se tím, co nás čeká zítra. Reagujeme na potřeby našich současných i budoucích zaměstnanců. Rozumíme vám. Tím, že máme pochopení, si budujeme důvěru.

 •  

 • Úspěch je zárukou budoucnosti

 • I v době finanční krize si Oberbank vedla dobře a nepotřebovala žádnou státní podporu. Nárůst čistého zisku o více než 50 % od roku 2006, tedy ve srovnání s obdobím před vypuknutím bankovních, finanční a dluhové krize, tento skvělý výkon jenom podtrhuje.

 •  

Růst je zárukou budoucnosti

Oberbank zvolila strategii expanze a je nyní zastoupena v pěti evropských zemích. Namísto zavírání filiálek neustále rozšiřujeme naši pobočkovou síť.

 

 • Rovné příležitosti pro váš úspěch

 • Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte, zda jste muž či žena – u Oberbank má stejné kariérní příležitosti každý z nás. Oberbank je společnost, která přeje rodinám s dětmi. Skloubit kariéru s rodinou umožňují iniciativy jako flexibilní model pracovní doby nebo částečné pracovní úvazky.

 •  

 • Kariéra zajistí vaši budoucnost

 • Máte-li dostatek odhodlání, ctižádosti a ochoty k neustálému vzdělávání se, pak vaše kariéra v Oberbank nebude znát hranic.

Hledáte novou výzvu?

Motivovaní pracovníci s pravomocemi a vlastní zodpovědností - rozhodující faktor úspěchu.

 

Rozvoj lidských zdrojů

Jedním z našich hlavních strategických cílů je trvale udržitelný rozvoj našich zaměstnanců, pokud jde o jejich odbornou a sociální kompetenci.

Start v Oberbank

Náš ucelený koncept zaškolení nových pracovníků včetně péče osobního patrona umožňují rychle se seznámit s Oberbank i novými kolegy.

MbO - řízení podle cílů

„Řízení podle cílů“ ( „Management by Objectives“ – MbO) přispívá k motivaci a naplňování osobních cílů v souladu se zájmy celé společnosti. Sjednané cíle na všech úrovních přispívají k transparentnosti úkolů, a zaměstnancům i jejich práci se tak dostává pozornosti a motivace k dosahování cílů. Společné stanovení cílů přitom dává každému možnost se zapojit.

Vzdělávání a příprava

Naše vzdělávací systémy zahrnují systematické vzdělávání mladých pracovníků včetně školení všech  zaměstnanců podle aktuálních  potřeb, stanovují vzdělávací standardy prostřednictvím certifikací a zajišťují strukturované a cílené vzdělávání. V rámci vzdělávání a přípravy jsou pořádány semináře, zajišťovány koučinkové programy a nabízen e-learning.

Rozvoj kariéry a vedoucích pracovníků

Výkon a motivace jsou základními hodnotami firemní kultury Oberbank. Ambiciózním zaměstnancům je k dispozici celá řada možností. Oberbank podporuje rozvoj vedoucích pracovníků a špičkových odborníků z vlastních řad a nabízí k tomu vhodné programy osobního rozvoje, jako například Oberbank trainee program nebo manažerskou akademii.

Benefity

Jako zaměstnavatel nabízíme našim zaměstnancům celou řadu výhod, které jim umožňují flexibilitu při rozvržení práce, osobní rozvoj, rovné příležitosti, úsporu nákladů nebo podporu v péči o zdraví.

Delší dovolená

Kromě zákonného nároku na dovolenou v délce 4 týdnů, dostávají naši zaměstnanci o týden dovolené navíc. Odpočinek a relaxace jsou tak zajištěny.

Výhodnější podmínky pro naše zaměstnance

Našim zaměstnancům nabízíme výhodnější podmínky při využívání bankovních služeb.

Pružná pracovní doba

V mezích stanovené rámcové pracovní doby si mohou naši zaměstnanci individuálně určit svou každodenní pracovní dobu.

Zaměstnanecká participace

Našim zaměstnancům chceme dát možnost podílet se na úspěchu! Oberbank má jeden z nejstarších participačních modelů v Rakousku. Od roku 1994 naši zaměstnanci profitují ze získaných akcií Oberbank.

Akce pro zaměstnance

Naši zaměstnanci jsou pravidelně zváni na teambuildingové akce, vánoční večírek, atd.. Společné aktivity posilují týmového ducha Oberbank, a tím i soudržnosti při každodenní práci.

 

Prázdninové apartmány

Naši zaměstnanci si mohou ve vybraných rekreačních oblastech v Rakousku rezervovat atraktivní apartmány za příznivých podmínek.

Příspěvek na stravování

Naši zaměstnanci dostávají příspěvek na oběd ve formě stravenek do restaurací.

Příspěvky na sport a kulturu

V rámci projektu „Akcie Zdraví“ se zaměřujeme na blaho našich zaměstnanců.  Sportovní aktivity jsou ideální protiváhou ke kancelářské práci, a proto dostávají naši zaměstnanci příspěvek na úhradu příslušných nákladů. Podporována je také návštěva kulturních akcí. Ovládání cizích jazyků přikládáme velký důraz, a proto přispíváme zaměstnancům na výuku.