Tak bezpečný je Váš Oberbank Klientský portál!

Bezpečnost na internetu má zvláště v případě internetového bankovnictví v Oberbank nejvyšší prioritu. Pro Vaši bezpečnost používá Oberbank 128-bitové šifrování SSL (secure socket layer).

 

Jak poznáte bezpečné spojení s internetem

  • úplná adresa internetového bankovnictví zní: https://www.banking-oberbank.cz.Pokud je zobrazená adresa jiná než adresa výše uvedená, obraťte se, prosím, na Servisní linku Klientského portálu Oberbank.
  • https: písmeno „s“ znamená bezpečné spojení přes SSL (128 bitů).
  • Uzavřený zámek ve statusové liště okna Vašeho vyhledávače ukazuje na bezpečné spojení s naším serverem.
  • Certifikát internetového bankovnictví Oberbank můžete ověřit dvojitým kliknutím na symbol „zámku“. Ověření provedete nejlépe tak, že zobrazený certifikát porovnáte s podrobnými informacemi Oberbank.

 

 

Bezpečný vstup do Klientského portálu Oberbank

Stránka pro přihlášení může být spuštěna buď přes domovskou stránku Oberbank nebo přímo přes odkaz https://www.banking-oberbank.cz. Zadáním identifikačních údajů - čísla bankovnictví (uživatelského jména) a PIN kódu (osobní identifikační číslo) se při přihlašování prokazujete jako klient Oberbank. Tyto údaje je nutno znovu zadat při každém vstupu!

 

 

Jak podepisujete Vaše příkazy

Pro podepisování jednotlivých příkazů nabízí Oberbank aplikaci Oberbank Security App. V aplikaci Oberbank Security App můžete příkazy ověřovat a následně schvalovat.

 

 

Ukončení internetového bankovnictví Oberbank

Pro okamžité a správné ukončení Vašeho internetového bankovnictví klikněte vždy na „logout“ v horním červeném pruhu. Pokud ve Vašem internetovém bankovnictví neprobíhá po dobu 30 minut žádná aktivita (kliknutí na tlačítko nebo bod v menu), je spojení z bezpečnostních důvodů automaticky přerušeno!

 

 

Zablokování Klientského portálu Oberbank

Po 4 chybných pokusech při zadání PIN kódu ve Vašem Klientském portálu Oberbank dochází automaticky z důvodu Vaší ochrany k zablokování Vašeho  Klientského portálu Oberbank. Pro zrušení blokace se, prosím, obraťte na Vašeho klientského poradce nebo na zákaznickou Servisní linku internetového bankovnictví Klientského portálu Oberbank.

 

Po 5 chybných pokusech při zadání PIN kódu dojde ve Vaší aplikaci Oberbank Security App k zablokování autorizačního procesu. Zjišťování údajů o účtech je nadále možné.