Sazebníky

Informace o bankovních poplatcích

 

Sazebník - privátní klienti

Sazebník poplatků o odměn pro fyzické osoby platný od 1. 7. 2020

 

Sazebník - firemní klienti

Sazebník poplatků o odměn pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele platný od 1. 7. 2020

 

Sazebník poplatků - cenné papíry

Sazebník poplatků – cenné papíry platný od 1. 11. 2018 

Termín schůzky

Máte otázky? Stačí si schůzku objednat online.