Reklamace a informace

Informace pro klienty k dispozici ke stažení.

 

Sdělení informací o poplatcích

Devizový účet v EUR 
Devizový účet v jiné měně než EUR

Žirokonto Plus
Žirokonto
StartKonto
Základní konto

Vaše práva při provádění plateb v Evropě

 

Reklamační řád

Reklamační řád

 

Ochrana osobních údajů

Pravidla činnosti Oberbank AG v oblasti nakládání s osobními údaji klientů

 

Kodex chování mezi bankami a klienty

Kodex chování mezi bankami a klienty

 

Mobilita klientů - postup při změně banky

Standard mobility klientů

Změna platebního účtu
Žádost o změnu platebního účtu
Oznámení o změně platebního účtu (klient)
Rádce při změně účtu

 

Evropská směrnice o úvěrech pro spotřebitele

Informace trvale přístupné spotřebiteli

 

Ostatní informace

Dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech pro daňové účely

 

Bankovní a nebankovní registr klientských informací

Informační memorandum - česky

Information Memorandum - anglicky