Chytré bydlení: bydlení v domě budoucnosti

Inteligentní dům budoucnosti dorazil do současnosti: V areálu Univerzity aplikovaných věd a umění v Lucernu pracuje 25členný tým na vývoji inteligentní budovy, která se sama přizpůsobuje zvykům svých obyvatel a zároveň je diskrétní jako věrný komorník.


Virtuální komorník James usnadňuje život a zvyšuje bezpečnost

To, co před desítkami let začalo automatickými garážovými vraty, je dnes pod pojmem chytré bydlení (smart living) naprosto běžné. Inteligentní budova, říkejme jí třeba „komorník James“, je již částečně realitou. James reaguje na hlasové povely, dozvídá se, co jeho spolubydlící chtějí, a zná předem jejich přání. Vypere prádlo, když je elektřina nejlevnější, uvaří ranní kávu krátce po probuzení, upozorní na příchod pošty, šetří energii a umožňuje starším lidem žít nezávisleji. „Komorník James“ kontroluje, zda je sporák vypnutý, a v případě nouze upozorní lékaře. Mnoho věcí v každodenním životě domácnosti se usnadňuje a stává bezpečnější.


Hudba budoucnosti hraje již dnes

Dlouhou dobu bylo téma chytré domácnosti na veletrzích elektroniky okrajovou záležitostí: příliš drahé, příliš hravé a nakonec i příliš nebezpečné kvůli možným hackerským útokům. To se v posledních letech změnilo. Díky novému vývoji v oblasti umělé inteligence jsou nyní všechny systémy chytré domácnosti efektivnější a bezpečnější. V současné době se ceny a překážky vstupu na trh inteligentního bydlení neustále snižují. Výhody, jako je ochrana proti vloupání, úspora energie a jednoduchá každodenní pomoc, jsou přesvědčivé. Obsluha systému je nyní jednodušší a intuitivnější.


 

Inteligentní dům: Úspora energie, bezpečí a luxus

Pro někoho je to touha po pohodlí, pro jiného potřeba bezpečí a úspory energie. Fáze rozšiřování chytré domácnosti jsou stejně individuální a flexibilní jako osobní preference. I při průměrné úrovni rozšíření může být každodenní život v inteligentní domácnosti následující: Ještě než se obyvatelé domu probudí, je topení nastaveno na požadovanou teplotu, tlumené světlo a oblíbená hudba příjemně probouzí obyvatele do nového dne, káva je připravená a voní, plochá obrazovka lednice informuje o důležitých zprávách a upozorňuje, které nákupy je třeba provést. Při odchodu z domu se prostřednictvím řídicí aplikace aktivuje alarm – dveře, okenice a brána do objektu se automaticky zavřou. Pokud je zaznamenán pohyb v nepřítomnosti, je odesláno oznámení, kamerové systémy vše zaznamenají a v případě potřeby je automaticky upozorněna policie. V chladném ročním období než přijedete domů se váš domov včas vytopí, poté co přes den šetřil energii, nákup stojí přede dveřmi, senzory rozsvítí světlo a multimediální program se zeptá na požadovanou hudbu nebo televizní program. Samé příjemné věci, které znějí jako luxus.


Již dnes pro každého k mání

Před rozhodnutím o pořízení byste si měli ujasnit několik věcí: Jaké jsou vlastně možnosti? Které systémy spolu komunikují? Které systémy jsou orientované na budoucnost a kompatibilní s jinými výrobci? Při plánování novostavby byste se měli poradit s architekty o technice, kterou si přejete do domu pořídit. Pokud je dům již postaven a vy se rozhodnete použít technologii inteligentní budovy později, je dodatečná montáž složitější.
 
Základní elektroinstalace by měla být instalována v každé novostavbě, i když zatím nejsou požadovány prvky inteligentního bydlení. Základním předpokladem kabelové sítě je tzv. sběrnicový systém. Již v roce 2006 se v automatizaci komerčních i obytných budov prosadil standard KNX, který byl uznán jako celosvětový standard. Většina zařízení je s ním tudíž kompatibilní. Prostřednictvím tohoto systému jsou centrálně řízeny všechny jeho komponenty.

 

Přestavbu stávajícího obydlí lze provést v různém rozsahu. K tomuto účelu se používají především bezdrátové rádiové systémy nebo se využívají stávající elektrické rozvody. Investice do využití inteligentních technologií v budovách, například do dodatečné instalace řídicího systému pro osvětlení, vytápění a žaluzií, se tak rychle vrátí díky snížení nákladů na energie.

 

Technologie chytrého bydlení: dnes již bezpečnější, levnější a s jednodušším ovládáním

Podle statistického portálu Statista se padesát procent Rakušanů staví k vývoji v oblasti chytrého bydlení pozitivně nebo spíše pozitivně. Tržby v tomto segmentu činily v roce 2018 přibližně 247 milionů eur a v roce 2023 dosáhnou 642 milionů eur.

 

Dnes je cyklus mezi vývojem produktu a jeho zralostí na trhu kratší, zařízení jsou výrazně levnější a zároveň srozumitelnější a jednodušší na obsluhu. Proto se vyplatí do tohoto světa vstoupit a zjistit, co trh s chytrým bydlením nabízí pro individuální potřeby. Inteligentní dům budoucnosti dorazil do současnosti.

 

Tento text byl přeložen z němčiny; 08/2021

Fotoqrafie: iStock

Váš perfektní domov začíná ve Vaší Oberbank.

Naši specialisté pro financování bydlení Vám poradí.

 

Vyhledávač filiálek

S vyhledávačem filiálek Oberbank najdete rychle a jednoduše tu správnou!

 

Tyto dokumenty slouží pouze pro aktuální informaci a byly vypracovány na základě aktuálního stavu znalostí osob, které byly pověřeny jejich vypracováním. Tyto dokumenty nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji investic, popř. (bankovních) produktů uvedených v tomto dokumentu. Žádná z tvrzení uváděných v tomto dokumentu není možné považovat za obecná doporučení. Ačkoliv námi využívané zdroje informací považujeme za spolehlivé, nepřebíráme za úplnost a správnost zde uvedených informací žádnou odpovědnost. Zejména si výslovně vyhrazujeme právo na omyl u číselných údajů.