Automobily, stroje a zařízení

Při financování mobilního investičního majetku je velmi důležitá volba správné formy financování.

 

Poradci Oberbank Leasing jsou vám k dispozici svým know-how.

 

Nabídka financování

Nákladní doprava, doprava osob a firemní flotily

Rozhodli jste se pro pořízení nákladních vozidel, autobusů nebo flotilových osobních vozů jakýchkoli značek na leasing? Naši poradci Vám rádi představí různé možnosti:
 

 • vypracování smlouvy podle potřeb klienta
 • mimorozvahové financování
 • vyrovnávací efekt ve výsledovce
 • likviditní a daňové výhody
 • financování je možné v CZK i v EUR
 • s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou

 

Stavební a výrobní stroje a zařízení a manipulační technika

Při financování mobilního investičního majetku (strojní zařízení, stavební stroje, jeřáby, IT vybavení atd.) je velmi důležitá volba správné formy financování. Poradci Oberbank Leasing jsou vám k dispozici svým know-how. Po zhodnocení všech obchodních a daňových aspektů pak můžete zvolit nejvýhodnější formu financování:
 

 • vypracování smlouvy podle potřeb klienta
 • mimorozvahové financování
 • vyrovnávací efekt ve výsledovce
 • likviditní a daňové výhody
 • financování je možné v CZK i v EUR
 • s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou

 

Zemědělská a lesnická technika

Při volbě způsobu financování vám pomůžeme s výběrem optimální varianty s ohledem na charakter vašeho podnikání a možností čerpání dotačních programů a s právními a daňovými aspekty jednotlivých způsobů financování:

 

 • financování je možné v CZK i v EUR
 • s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou

 

Co je třeba vědět o leasingu movitých věcí

Jaké předpoklady je třeba splnit, aby bylo možné využívat tyto výhody?

Předpoklady jsou stanoveny ve směrnicích k daním z příjmu

 

 • dodržení minimální doby nájmu v závislosti na odpisové skupině
 • akontace v rozmezí 0 – 50 %
 • zůstatková hodnota v souladu s daňovými předpisy

 

Jaké jsou daňové výhody leasingu movitých věcí?

Daňová výhoda spočívá v rychlejším odepisování movité věci. V případě leasingového financování je předmět leasingu aktivován v rozvaze pronajímatele a odepisován po dobu obvyklé provozní životnosti. Nájemce si naopak může leasingové splátky (a případné zálohy) uplatňovat jako výdaje po dobu trvání smlouvy. Čím kratší je doba trvání smlouvy, tím rychlejší jsou odpisy a tím vyšší jsou daňové úspory.
 

Jaké dopady má leasing na mou rozvahu?

Na rozdíl od financování úvěrem nebo z vlastního kapitálu je v případě leasingu financovaný předmět aktivován v rozvaze pronajímatele. Vy jako nájemce zahrnujete do účetnictví pouze leasingové splátky jako náklady. Na rozdíl od úvěru lze jako náklady vykázat splátky i úroky. Efekt nezahrnutí předmětu leasingu do rozvahy s sebou přináší lepší ekonomické ukazatele a výhodnější rating. Kromě výhodných podmínek financování si tak vylepšíte obraz u svých obchodních partnerů, a tím si zajistíte větší prostor pro vyjednávání.

 

Co se rozumí pod pojmem „pay-as-you-earn“?

Nájemce platí leasingové splátky z příjmů, které dosahuje díky užívání předmětu leasingu, což má pozitivní dopad na jeho likviditu. Rozšiřování kapacit formou investic do rozšíření výroby lze výhodně provádět pomocí leasingu, aby se uvolněné prostředky využily k financování souběžného rozšiřování oběžných aktiv.

 

Kde je naše klíčová kompetence?

Finanční leasing nebo operativní leasing podle IFRS (operate leasing), úvěrové finacování („on balance“) - obraťte se na Vašeho poradce v Oberbank a poraďte se s ním o možnostech, které se nabízejí. My vám poté najdeme optimální formu financování uzpůsobenou Vašim potřebám.

 

Oberbank Leasing spol. s r.o., Praha

náměstí I.P. Pavlova 1789/5

120 00 Praha 2

+420 224 190 160

+420 224 190 170

office@oberbankleasing.cz

Oberbank Leasing a fotovoltaika (FVE)

Řešení - nejen vysokých nákladů na energie.

 

Nemovitosti

Leasing nemovitostí představuje pronájem nemovitého majetku s aspektem financování.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Financování zemědělského sektoru

Oberbank – Váš spolehlivý finanční partner.

 

Investiční financování

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku.

 

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.