Úvěry s podporou a dotace

Získejte EU dotaci
pro Vaše rozvojové plány.

Dotační programy

Získejte EU dotaci pro Vaše rozvojové plány, ať už chcete investovat do nových výrobních strojů, realizovat úspory energie, či pořídit obnovitelné zdroje energie. Podniky bez ohledu na velikost mohou získat dotaci až 60 % na tzv. zelené investice. Partneři Oberbank z řad renomovaných poradenských společností zajistí získání dotace a její bezproblémovou administraci. Samozřejmostí je zajištění předfinancování dotačního projektu individuálně uzpůsobenými úvěrovými produkty.

 

Domluvte si schůzku

Máte otázky?

Nevíte si rady?

 

Spojte se s námi prostřednictvím

kontaktního formuláře

 

nebo napište na mail

podpory@oberbank.cz

 

Pořízení fotovoltaické elektrárny je v současné době častou volbou řady podniků, které chtějí řešit razantní zvýšení výdajů na elektrickou energii. Při současných cenách má investice do FVE relativně rychlou návratnost, zvláště pak je výhodná s dotační podporou až do výše 35 % pořizovací ceny elektrárny. O dotaci mohou žádat podniky bez ohledu na velikost. V případě vybraných programů mají nárok na dotaci též firmy v Praze. Dále je možné získat dotaci na výstavbu a pořízení ostatních obnovitelných zdrojů energie, jako jsou malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, tepelná čerpadla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.

 

 

Realizace zásadních úsporných opatření na budovách a rovněž ve vnitřním provozu a na strojním vybavení je předmětem dotační podpory, která může dosáhnout až 60 % z investičních nákladů.

Podporovány budou následující aktivity:

 

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní
  • zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, modernizace soustav osvětlení)
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
  • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů;

 

 

Dotační Programy poskytují prostředky na pořízení nových výrobních technologií, na zásadní zvýšení úrovně robotizace, automatizace výroby a skladového hospodářství a také na digitalizaci obslužných procesů ve firmách. Obvykle se musí jednat o projekty na zavedení výroby nových inovativních produktů anebo na zásadní inovaci výrobních a souvisejících procesů. Míra podpory může dosáhnout až 60 % z pořizovací ceny technologií.

 

 

Podpora od Národní rozvojové banky (NRB)

Využijte výhodnějších podmínek našich úvěrů díky Záruce od Národní rozvojové banky (NRB), kterou lze získat v rámci programu M Záruka (projekty do 4 mil. Kč) a Expanze (větší projekty), které jsou určeny pro malé a střední podniky. Záruka je poskytována jak na provozní, tak na investiční úvěry, a to až do výše 80 % hodnoty úvěru s typickou dobou ručení 5 let. V případě projektů firem, které vynakládají více než 10 % svých provozních nákladů na energie či na PHM, lze rovněž získat dotaci na úhradu úroků z bankovního úvěru. Pomáháme našim klientům s přípravou podkladů a formulářů pro NRB, získání výhodné podpory od NRB je tak výrazně snadnější. Aktivně komunikujeme s centrálou NRB i jejími pobočkami v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a v Ostravě.

 

Domluvte si schůzku

Strukturované financování

Tým Corporate Finance nabízí individuální koncepty pro náročné projekty.

 

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Financování zemědělského sektoru

Oberbank – Váš spolehlivý finanční partner.

 

Investiční financování

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku.