Platební styk

Optimalizujte své toky platebního styku a zabezpečte svou likviditu – především u přeshraničních plateb.

 

 • Rychlé časy provedení
 • Dostupné a bezpečné národní a mezinárodní transfery
 • Jedna kontaktní osoba pro všechny transakce

 

Domluvte si schůzku

Úprava finančních limitů při hotovostních transakcích osob „neklientů“

Na základě požadavků rakouských dohledových orgánů dochází od 1.7.2020 k úpravě výše limitů pro provádění identifikace a kontroly klienta při hotovostních transakcích.


Novinka se týká pouze osob „neklientů“, tedy osob, které přichází do banky provést jednorázovou hotovostní transakci – vklad na účet vedený pro jinou osobu anebo směnárenskou operaci. Prohlášení o původu finančních prostředků, případně jiný doklad bude u takovýchto transakcí nutné předložit už při vkladu od 5000 eur nebo ekvivalentu, tj. cca 130 000 Kč (dosud 15 000 eur).

Standardizovaný nástroj platebního styku pro vnitrostátní a přeshraniční platby v eurech v rámci zemí SEPA.

 

Výhody SEPA úhrady:

 • jednotné zadávání úhrad v rámci Evropy (vnitrostátních i zahraničních)
 • žádný limit vzhledem k výši převáděné částky
 • úspora nákladů a bezpečnosti díky standardizovaným evropským normám
 • možnost racionalizace používáním celoevropsky jednotných bankovních dat
 • možnost optimalizace při slaďování účtů strukturovanými informacemi o platbě

 

SEPA harmonizuje normy a systémy v evropském platebním styku, ale neupravuje poplatky. Za SEPA úhrady do zemí EU/EHP jsou účtovány vnitrostátní poplatky - vyjma SEPA úhrad do Švýcarska, Monaka, Andora a Vatikán (dle nařízení EU č. 260/2012).

 

SEPA inkaso je jednotný celoevropský systém provádění inkasních plateb v rámci zemí SEPA.

 

SEPA inkaso (inkaso spotřebitelské, resp. inkaso podnikatelské) se optimálně hodí k placení opakujících se plateb v eurech. K odepsání plateb z Vašeho účtu dochází automaticky. Ušetříte čas a peníze, nemusíte se starat o včasné placení.

 

Výhody pro příjemce plateb:

 • stanovení data platby a výše částky umožňuje lepší plánování a nakládání s finančními prostředky
 • úspora nákladů díky provádění elektronickou cestou
 • omezení množství upomínek

 

Výhody pro plátce:

 • datum platby nemusí být evidováno a nemůže být zapomenuto
 • odpadá osobní návštěva banky
 • spotřebitelsky přívětivé lhůty pro refundaci (SEPA inkaso spotřebitelské - Direct Debit CORE/COR1)

 

Rozdíly mezi SEPA inkasem spotřebitelským (Direct Debit CORE) a SEPA inkasem podnikatelským (Direct Debit B2B):

 
Smlouva:
 V případě SEPA inkasa spotřebitelského je upravena smlouva mezi plátcem a příjemcem. V České republice je v případě SEPA inkasa spotřebitelského i podnikatelského příkaz plátce uložen v bance.


Lhůta pro podání reklamace:
V případě SEPA inkasa spotřebitelského má plátce lhůtu na podání reklamace v délce 56 kalendářních dnů po odepsání částky z účtu. V případě SEPA inkasa podnikatelského plátci nepřísluší žádné právo na podání reklamace.

 
Použití:
U privátních klientů je možné provádění pouze SEPA spotřebitelského inkasa.
U firemních klientů je možné provádění obou druhů SEPA inkasa.

 
Co je to mandát?
Mandát slouží jako zmocnění ze strany plátce pro příjemce, aby v případě splatnosti inkasoval platby z bankovního účtu plátce.


Co je to Creditor ID (kód CID)?
Kód CID (Creditor Identifier) je důležitou součástí mandátu. Je zasílán při každém inkasu a spolu s referenčním číslem mandátu umožňuje plátci jednoznačnou identifikaci mandátu.  Kód CID je pro každého příjemce inkas předpokladem k tomu, aby mohl využívat SEPA inkasní platby. V České republice se žádá o kód CID výhradně prostřednictvím banky příjemce.

 

 

Díky úzké spolupráci s přední bankou činnou na poli zahraničního platebním styku Vám nabízíme optimální produkt pro platby v měně USD pro příjemce v Číně a Indii.

 

Pro provedení Vašich přeshraničních plateb v den valuty v rámci Oberbank Česká republika / Rakousko / Bavorsko / Slovensko / Maďarsko.

 

Stáhnout

Oberbank Payment Area

Rychlé a výhodné služby spojené s účtem, platebním stykem a cash managementem překračující hranice pěti zemí.

 

Výhody:

 •  1 partner – 5 zemí
 • platební příkazy mezi Oberbank v České republice, v Rakousku, v Bavorsku, na Slovensku a v Maďarsku se zpracovávají rychle a za výhodných podmínek
 • finanční poradenství v místě v německém jazyce se zohledněním místních daňových a právních předpisů
 • aktuální informace o účtu v písemné nebo elektronické formě

 

Zvyšte svoji atraktivitu pro obchodní partnery přímým bankovním spojením v rámci skupiny Oberbank.

Okamžité platby

Transakce během několika sekund.

 

Co je IBAN?

Co je BIC?

 

Oberbank
Firemní účty

Získejte Oberbank firemní běžný účet.

 

Více informací

Termín schůzky

Máte otázky? Stačí si schůzku objednat online.