Kurzové a úrokové zajištění

Chcete minimalizovat úrokové či kurzové riziko a zvýšit Vaši šanci na výnos?

Rádi Vám poskytneme názorný přehled zajišťovacích instrumentů.

 

Kurzové zajištění
Kolísavé směnné kurzy mohou silně ovlivnit Vaše hospodářské výsledky.

Díky moderním produktům, individuálnímu přístupu a rychlému řešení Vám zajistíme úspěch při devizových operacích.
 

Úrokové zajištění
Optimalizace úrokového portfolia získává na důležitosti. Se speciálním

řešením, upraveným přimo pro Vás, máte přehled o Vaší úrokové situaci a jste tak pojištěni proti neočekávanému  vývoji na trhu.

 

Domluvte si schůzku

Nabídka treasury produktů:

 

 • Spotový devizový obchod
  Spotový (promptní) měnový obchod je nákup nebo prodej cizí měny oproti domácí nebo jiné cizí měně za určitý kurz s vypořádáním nejpozději dva pracovní dny po uzavření obchodu (obvykle již v den uzavření obchodu).
  Více informací
   

 • Limitní příkazy na devizové obchody
  Prostřednictvím limitního příkazu se se svým kurzovým cílem nepřetržitě účastníte na trhu. Při dosažení cílového kurzu se obchod provede a Vy budete o provedení informováni.
  Více informací
   

 • Devizový forward
  Měnový forward (termínovaný obchod) je závazná dohoda o nákupu nebo prodeji určité částky v cizí měně k určitému budoucímu termínu za předem stanovený kurz.
  Více informací

 

 • Krátkodobé vklady a výpůjčky
  Na peněžním trhu se krátkodobě ukládá a půjčuje. Tyto obchody mají pevnou dobu splatnosti od Overnight ( přes noc)  do 12 měsíců a pevnou úrokovou sazbu.

 

 • Fixně úročený úvěr

 

Prognózy

Na následujících stránkách najdete informace k vývoji hospodářství jednotlivých zemí.