Strukturované financování

Podniky s velkou potřebou financování vyžadují modely řešení, které zohledňují nejen aktuální potřebu financování nýbrž také celkovou analýzu podnikové struktury financování.


Při zohlednění budoucích hotovostních toků podniku vznikají zapojením individuálně uzpůsobených stavebních prvků financování nosná a flexibilní řešení, která přispějí k optimalizaci budoucí bilance podniku. Tato zlepšení se mohou projevit jak na straně aktiv (krácení bilance), tak také na straně pasiv (nové uspořádání závazků).

 

Domluvte si schůzku

Změna společníka

Všechny formy transakcí v oblasti Mergers & Acquisitions (M&A).

Strategické nákupy podniků a převzetí jako Management-Buy-Out (MBO) nebo Management-Buy-In (MBI) v průběhu nástupnictví v podniku spadají stejně tak do této oblasti jako financování nákupu podílů vystupujících společníků zbylými podílníky.

 

Nemovitostní projekty

Strukturovaná financování nemovitostí jsou charakterizována často prostřednictvím samostatných projektových společností (SPV) a na toku plateb založené struktuře splácení. Typické pro uplatnění tohoto druhu financování jsou developerská výstavba bytů, kanceláří, nákupních, respektive specializovaných obchodních center, logistických objektů nebo speciálních nemovitostí.

 

Projekty v oblasti cestovního ruchu

Při financování hotelových podniků a infrastruktury volného času (horské lanovky, termální lázně, …) se zohledňují zvláštnosti v oboru za účelem nalezení optimálních řešení pro naše klienty.

 

Expanze a zvláštní příležitosti

Rozšíření podniku nebo jiné příležitosti, jako rozšíření produktové palety, investice do oblasti vědy a vzdělání nebo internacionalizace podniku, mohou vést ke změně bilančních poměrů a ke zvýšené potřebě likvidity. Prostřednictvím finančních instrumentů uzpůsobených budoucím hotovostním tokům a bilanční struktury, může být vytvořen další obchodní potenciál.

 

Speciální projekty

Zde se jedná o financování, které je založené na splácení z volných hotovostních toků projektu. Např. investice do obnovitelných zdrojů energií.

 

Stojí za poznání

Co je předností strukturovaného financování?

  • Na míru uzpůsobený koncept financování pro Váš podnik
  • Možná úspora nákladů zlepšením struktury Vaší bilance
  • Jistota spolehlivého a zkušeného finančního partnera
  • Oberbank jako partner Vašeho financování

 

Jaké finanční instrumenty jsou k dispozici?

Pro náročné projekty a transakce je k dispozici paleta dostupných finančních nástrojů.
Jedná se například o:

 

  • Investiční úvěry, resp. úvěry s podpůrnými programy
  • Leasing
  • Mezzaninkapital
  • Půjčky na bázi dluhopisů
  • Korporátní dluhopisy
  • Factoring

 

Co si lze představit pod projektovým financováním, resp. podnikovými transakcemi?

Projektové financování
Pod projektovým financováním se rozumí speciální forma financování velkoobjemových a jasně vymezených investičních záměrů, které se realizují obvykle ve vlastních účelových společnostech (SPV). Splácení financování probíhá celé z očekávaných výnosů (toků hotovosti). Typické příklady jsou projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energií, infrastruktury nebo podnikatelských nemovitostí.

 

Podnikové transakce
Pod podnikovými transakcemi (Mergers & Acquisition) se rozumí všechny procesy, které souvisejí s nabytím nebo prodejem podniků, respektive částí podniků. K tomu vedoucí nutné kroky se vyznačují velkou ekonomickou a právní komplexností.

 

 

Investiční financování

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku. Oberbank stojí na Vaší straně jako Váš spolehlivý finanční partner.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Burza, trhy a kurzy

Zde najdete aktuální informace o úrokových sazbách, akciích, akciových indexech, ceny komodit a další data z kapitálových trhů.

 

Více informací

 

Úrokové sazby
Devizové kurzy

Leasing

Oberbank Leasing spol. s r.o. je z hlediska obchodovaných komodit univerzální společností s orientací na leasing a podnikatelský úvěr, nabízející financování od osobních vozů přes těžkou techniku a stroje až po nemovitosti.

 

Financování zemědělského sektoru

Oberbank – Váš spolehlivý finanční partner.

 

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.