Oberbank Leasing

Oberbank leasing spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, poskytující ucelenou nabídku finančních produktů včetně doplňkových služeb.  Ve své činnosti klade důraz na seriózní jednání, kvalitu poskytovaných služeb a individuální přístup.  V maximální míře se snaží porozumět  Vaším potřebám a připravit způsob financování Vašich investičních potřeb tak, aby co nejlépe odpovídal  charakteru  Vašeho podnikání.

 

Oberbank Leasing spol. s r.o. se opírá o tým zkušených investičních poradců a o stabilní zázemí rakouské bankovní skupiny Oberbank AG.

 

Domluvte si schůzku

Oberbank Leasing spol. s r.o. se opírá o tým zkušených investičních poradců a o stabilní zázemí rakouské bankovní skupiny Oberbank AG.

Při volbě způsobu financování Vám investiční poradce Oberbank Leasing spol. s r.o.  poradí s výběrem optimální varianty s ohledem na charakter Vašeho podnikání, možnost čerpání  dotačních programů, a právní a daňové aspekty jednotlivých způsobů financování.

 

Financování je možné v CZK i EUR, s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou.

 

Zaujímá přední místo  mezi poskytovanými produkty. Je vhodný pro financování movitého i nemovitého majetku. Pořizovaný majetek je po dobu trvání leasingové smlouvy v majetku pronajímatele, leasingový nájemce však má předkupní právo na koupi předmětu leasingu po skončení leasingové smlouvy za předem dohodnutou cenu (obvykle 1.000,- Kč). Minimální doba trvání leasingové smlouvy je stanovena ustanovením zákona o dani z příjmu.

 

Hlavní výhody finančního leasingu:

 • Leasingová splátka je plně uznatelná jako daňový náklad
 • Souběh výnosů z pořizovaného majetku a nákladů na jeho pořízení, tj. leasingové splátky jsou hrazeny z příjmů, které pořízený majetek přináší
 • Z hlediska leasingového nájemce se jedná o mimobilanční financování, aktivace majetku je prováděna v rozvaze pronajímatele
 • Rozložení nákladů na investici v čase, jejich postupné hrazení po dohodnutou dobu splácení
 • Umožňuje pružné řízení likvidity, vlastní zdroje či úvěrové linky zůstávají zachovány
 • Rychlé a jednoduché schválení a uzavření leasingové smlouvy
 • Obvykle bez nutnosti dalšího zajištění

 

Finanční produkt, určený pro klienty, kteří chtějí předmět leasingu užívat kratší dobu nebo jej pravidelně obnovovat.  U vybraných předmětů leasingu lze jejich užívání spojit s širokou nabídkou volitelných doprovodných služeb. Po skončení dohodnuté doby nájmu je předmět leasingu vrácen pronajímateli.

 

Hlavní výhody operativního leasingu:

 • Minimální doba nájmu není omezena (na rozdíl od finančního leasingu)
 • Leasingová splátka je plně uznatelná jako daňový náklad
 • Umožňuje průběžnou modernizaci technologického vybavení a zachovat si tak konkurenční výhodu
 • Umožňuje přizpůsobit vybavení firmy aktuálnímu stavu zakázek (realizace časově omezených projektů)
 • Mimobilanční financování (možno  i dle IFRS)

 

Finanční produkt vhodný pro klienty, kteří potřebují získat financovaný předmět do svého vlastnictví (např. z důvodů čerpání dotací) na počátku financování. Finanční prostředky na nákup předmětu financování poskytne klientovi Oberbank Leasing spol. s r.o., klient předmět financování kupuje přímo od dodavatele. Vlastníkem předmětu financování je od počátku klient, který také předmět  ve své bilanci aktivuje a odepisuje.

 

Hlavní výhody účelového úvěru:

 • Vlastníkem předmětu financování je od počátku klient
 • Doba splácení není omezena
 • Možnost jednorázového odpočtu DPH na počátku splácení
 • Umožňuje čerpání dotačních prostředků

 

 

Oberbank Leasing spol. s r.o., Praha

Oberbank Leasing spol. s r.o., Praha

Namesti I.P. Pavlova 1789/5

12000 Praha 2

+420 / 224 / 1901-60

+420 224 1901-70

office@oberbankleasing.cz