Ekologické stavební materiály

Domy se staví pro budoucnost. Zatímco vadnou pračku lze po několika letech nahradit novým spotřebičem, u domu to není možné a ani rozumné - protože energie, suroviny a zdroje jsou stále vzácnější a dražší. Dobré důvody, proč přemýšlet o udržitelné výstavbě nebo renovaci.


Přehledem ekologických stavebních materiálů nyní zahajujeme sérii článků o "udržitelné výstavbě".

 

Co je to udržitelná výstavba?

Udržitelná výstavba zohledňuje celý životní cyklus budovy - od její výstavby přes užívání až po demontáž. Celý proces plánování zohledňuje ekologické aspekty, např. správný výběr materiálů, ale také ekonomické aspekty, jako jsou provozní náklady, a také sociokulturní aspekty, jako je dopad na společnost.

 

Velká část udržitelné výstavby se týká minimalizace spotřeby energie. S relativně malým úsilím lze dosáhnout velkého užitku. Ekologická výstavba také vždy znamená optimalizaci ovlivňujících faktorů - může jít o materiály, procesy a technologie, ale také o ochranu životního prostředí. Společný přínos: zvyšuje se komfort bydlení a dlouhodobě se šetří náklady.

 

Udržitelnost domu do značné míry závisí na výběru správných stavebních materiálů.

Pokud chcete pouze vymalovat stěny nebo vybavit místnost, musíte se vypořádat se zvládnutelným počtem různých materiálů. Stavitelé domů to mají o dost složitější.

 

Je velmi důležité používat pouze přírodní stavební materiály a ekologické a recyklovatelné stavební komponenty. Při výstavbě nebo renovaci, která je v souladu s udržitelným rozvojem, věnujte pozornost následujícím bodům:

 

 • Výroba, přeprava a likvidace jsou energeticky nenáročné a neznečišťují životní prostředí.
 • Materiál je recyklovaný, recyklovatelný nebo snadno opravitelný.
 • Materiál je regionálně dostupný.
 • Materiál je vyroben z obnovitelné suroviny.
 • Zdržte se používání škodlivých látek.

 

Ekologické izolační materiály, jako je juta nebo konopí, jsou v oblasti udržitelné výstavby obzvláště oblíbené. Oblíbené jsou však také dřevo, hlína a přírodní barvy na rostlinném základě, na bázi vápna nebo kaseinu. Vyhněte se lakům, plastům na bázi ropy a izolační vlně. Testy a pečetě kvality pomáhají při výběru udržitelných stavebních materiálů.


Zejména u objemných a těžkých stavebních materiálů, jako je dřevo, cihly a kameny, platí: čím kratší je dopravní cesta, tím lepší je ekologická bilance stavby. V oblasti ekologického stavitelství se nejlépe obracejte na regionální výrobce a prodejce. Pokud chcete důsledně prosazovat ekologickou výstavbu, je nejlepší vybrat si výrobce a prodejce, kteří prodávají pouze udržitelné stavební materiály.

 

Suché stavební materiály

Suchá výstavba je jedním z nejdůležitějších způsobů výstavby interiérů. Kromě běžných suchých stavebních materiálů, jako jsou sádrokartonové a sádrovláknité desky, existují i ekologické alternativy:
 

 • Slaměné stavební desky jsou vyrobeny z vysoce stlačené obilné slámy a vyznačují se dobrými zvukově a tepelně izolačními vlastnostmi. Kromě toho lze desky snadno zpracovávat.
   
 • Hliněná stavební deska představuje nový vývoj v oblasti suché výstavby a nyní umožňuje univerzální využití hlíny, která je zajímavá z hlediska stavební fyziky a stavební biologie. Hliněné desky mají velmi dobré zvukově izolační vlastnosti. Navíc regulují vlhkost a jejich povrch je vnímán jako "teplý". Další vlastností je jejich schopnost pohlcovat pachy a stínit sluneční záření.
   
 • Pokud jsou dřevěné štěpky pokryty vrstvou minerálního pojiva, pozitivní vlastnosti dřeva a kamene se vzájemně doplňují a vytvářejí trvanlivou a stabilní suchou výplň, která zůstává trvanlivá a odolná proti plísním a hnilobě i přes absenci chemických přísad.

 

 

Udržitelná budova s ekologickou izolací

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií je téma tepelné izolace aktuálnější než kdy jindy. Při výběru správné tepelné izolace hrají stále větší roli přírodní izolační materiály. Je to proto, že jsou propustné pro vodní páru, a mají tak oproti běžným tepelně izolačním materiálům jasné výhody. Mají dobré izolační a zvukové vlastnosti a jsou vyráběny energeticky úsporným způsobem. Kromě toho jsou neškodné pro lidi i životní prostředí - ať už při instalaci, používání a pozdější likvidaci nebo recyklaci. Mnoho přírodních izolačních materiálů zajišťuje dobré vnitřní klima i v udržitelných stavbách, protože pohlcují vlhkost, a dokonce zabraňují vzniku plísní. Vždy věnujte pozornost součiniteli prostupu tepla (součiniteli U) izolačních materiálů.

 

Přehled udržitelných izolačních materiálů

 • Dřevní vlákna: Dřevo je regionální, obnovitelná surovina a má krátké přepravní vzdálenosti. Reguluje vlhkost, má dobré tepelně izolační a zvukově izolační hodnoty a lze jej použít i jako podkladovou omítku pro tepelně izolační systémy. Výroba dřevovláknitých desek však vyžaduje velké množství energie.
   
 • Konopná vlákna: Konopí má podobně dobré tepelně-izolační hodnoty jako dřevo a v porovnání například s minerální vlnou je obzvláště odolné. Není však vhodné jako podkladová omítka pro tepelně izolační systémy.
   
 • Izolace z juty: Juta je nejen velmi trvanlivá a odolná vůči plísním a škůdcům, ale také reguluje vlhkost a má velmi dobré izolační hodnoty. Je však poněkud dražší než jiné přírodní materiály. Směs s konopnými vlákny je naopak oblíbenou a levnější alternativou.
   
 • Izolace z rákosu: Rákos je obzvláště odolný vůči plísním a škůdcům, reguluje vlhkost a je levný. Výroba rákosové izolace vyžaduje málo energie. Třtina je však poměrně těžká. V porovnání s jinými ekologickými izolacemi má rákos poněkud horší tepelně izolační hodnoty.
   
 • Celulózová izolace: Celulóza se skládá až z 90 % z odpadního papíru a lze ji dobře použít jako tzv. foukanou izolaci. Izolační hodnoty jsou dobré, cena je nízká. Přesvědčivá je také zvuková izolace a regulace vlhkosti.

 

Použité zdroje mj.:
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/
https://www.umweltberatung.at/themen-bauen-bauprodukte
https://www.haus.de/bauen/nachhaltiges-bauen-ideen-zum-bauen-und-wohnen
https://www.energieinstitut.at/buerger/bauen-sanieren/oekologisch-bauen/

 

Tento text byl přeložen z němčiny; 12/2021

Fotografie: Shutterstock

 

Vyhledávač filiálek

S vyhledávačem filiálek Oberbank najdete rychle a jednoduše tu správnou!

 

Váš perfektní domov začíná ve Vaší Oberbank.

Naši specialisté pro financování bydlení Vám poradí.

 

Tyto dokumenty slouží pouze pro aktuální informaci a byly vypracovány na základě aktuálního stavu znalostí osob, které byly pověřeny jejich vypracováním. Tyto dokumenty nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji investic, popř. (bankovních) produktů uvedených v tomto dokumentu. Žádná z tvrzení uváděných v tomto dokumentu není možné považovat za obecná doporučení. Ačkoliv námi využívané zdroje informací považujeme za spolehlivé, nepřebíráme za úplnost a správnost zde uvedených informací žádnou odpovědnost. Zejména si výslovně vyhrazujeme právo na omyl u číselných údajů.