Srovnání způsobů vytápění - které je pro vás to pravé?

Existuje mnoho různých způsobů vytápění, ale který je pro vaši domácnost vhodný a nabízí nejvíce výhod? Zde najdete kompaktní přehled jednotlivých systémů s jejich výhodami a nevýhodami. Jedno mají společné: Pokud se jedná o výměnu stávajícího topného systému za novější model, může být práce dokončena během několika dní. Pokud však přecházíte na zcela nový způsob vytápění, bude instalace trvat déle.
 
A dále: ne každý topný systém je vhodný pro každý dům. Zvažte nejen pořizovací náklady a náklady na energii, ale také náklady na provoz a údržbu topného systému, jakož i prostorové nároky a také možnosti případných dotací. Tímto způsobem můžete dlouhodobě ušetřit náklady a získat optimální pozici do budoucna.

 

Toto jsou nejběžnější způsoby vytápění s jejich výhodami a nevýhodami:

Vytápění solárními panely

Solární termický systém může pokrýt až 60 % potřeby teplé vody. Přestože solární ohřev sám o sobě k vytápění nestačí, lze jej dobře kombinovat s jinými systémy. Kolektory solárního tepelného systému absorbují sluneční záření, přeměňují ho na teplo a následně ho předávají teplonosnému médiu. To se čerpá potrubím do solárního zásobníku, kde se voda ohřívá.

 

Výhody Nevýhody
 • CO2 neutrální
 • Dotace
 • Nízká spotřeba energie
 • Orientace na budoucnost
 • Vysoké pořizovací náklady
 • Závislost na slunečním svitu
 • Nutnost alternativního systému vytápění

Při získávání solárního tepla nebo elektřiny ze slunečního záření hraje klíčovou roli orientace solárního systému a sklon jeho přijímacích ploch. Pro dosažení maximálního výnosu by měla být orientace střechy na jih a sklon střechy 30° pro fotovoltaiku a 45° pro solární termiku. Odchylka 45° na jihozápad nebo jihovýchod sníží výnos přibližně o 5-10 %. Vysokých výnosů se dosahuje při sklonu 0 až 50°.

 

Fotovoltaika

Výroba elektřiny pomocí sluneční energie. Fotovoltaické moduly přeměňují sluneční energii na elektřinu. Ať už v domácnosti, pro přípravu teplé vody nebo také pro vytápění prostor (např. prostřednictvím tepelného čerpadla) - fotovoltaiku lze využít flexibilně.

 

Výhody Nevýhody
 • Efektivní, šetrné ke klimatu a orientované na budoucnost
 • Možnost dotací
 • Elektřinu lze v domácnosti využít mnoha způsoby.
 • Možnost optimalizace přebytků díky kombinaci s tepelným čerpadlem
 • Zvýšené pořizovací náklady
 • Závislost na slunečním svitu

 

Vytápění pomocí tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla využívají k vytápění domu energii uloženou v zemi, podzemní vodě nebo ve vzduchu.

 

Výhody Nevýhody
 • Efektivní, šetrné ke klimatu a orientované na budoucnost
 • Nízké provozní náklady
 • Při správném návrhu není nutný žádný alternativní systém vytápění
 • Nízké nároky na prostor (není třeba žádný skladovací prostor)
 • Zvýšené pořizovací náklady
 • Nelze použít všude (v závislosti na průtokové teplotě topného systému).

 

Vytápění dřevem

Krby a kachlová kamna se obsluhují ručně a vytvářejí příjemnou zimní atmosféru. Dřevo je navíc ekologické palivo.

 

Výhody Nevýhody
 • CO2 neutrální
 • Nákladově efektivní nákup kotlů na dřevo
 • Vysoká kvalita dodávek (dřevo je dostupné)
 • Hromadění nečistot v domácnosti
 • Vysoký podíl vlastní práce (opětovné přikládání, odstraňování popela)
 • Potřebný úložný prostor

 

Vytápění peletami

Pelety se vyrábějí z dřevního odpadu, například z pilin nebo lesních zbytků. Díky procesu lisování mají vysokou energetickou hustotu. Jsou skladovány ve skladu a odtud přepravovány do kotle, kde se spalují.

 

Výhody Nevýhody
 • CO2 neutrální
 • Zásobování prostřednictvím výroby v tuzemsku
 • Automatizovaný proces
 • Vysoké pořizovací náklady
 • Potřebný úložný prostor
 • Odstraňování popela v pravidelných intervalech

 

Vytápění zemním plynem

Plyn se přivádí do hořáku pod mírným přetlakem a tam se zapálí. Spalováním vzniká teplo, které se přenáší do topné soustavy.

 

Výhody Nevýhody
 • Levná instalace plynových hořáků
 • Žádné nečistoty
 • Prostorová nenáročnost
 • Cena plynu závisí na ceně ropy, což vede k výkyvům cen
 • Nebezpečí úniku plynu
 • Malá orientace na budoucnost

 

Vytápění infračerveným zářením

Vytápění elektřinou je jedním z nejvhodnějších systémů vytápění. Zejména infračervené vytápění nabývá na významu. Montuje se na stěnu, zapojuje se do zásuvky a rovnoměrně vydává teplo na stěny, strop, podlahu i na předměty a tělesa. Na rozdíl od běžných radiátorů je vzduch nejen ohříván, ale teplo se ukládá rovnoměrně a na velké ploše místnosti. To navíc vede k příjemnému pocitu tepla.

 

Výhody Nevýhody
 • Snadná obsluha & žádné nečistoty
 • Minimální nároky na prostor
 • Velmi nízké pořizovací náklady
 • Vysoký komfort
 • Vysoké provozní náklady
 • Použitelné pouze v nových budovách s vysokou třídou energetické účinnosti.
 • Použitelné pouze v místnostech s občasným využitím (např. koupelna).
 • Často nepřípustné jako hlavní topný systém

 

Vytápění topným olejem

Topný olej se čerpá z olejové nádrže do hořáku, kde se předehřívá. Poté se nastříká do spalovací komory. Olej hoří a tepelná energie se přenáší do vodního okruhu.

 

Výhody Nevýhody
 • Nízké pořizovací náklady
 • Žádná údržba
 • Žádné nečistoty
 • Topný olej je drahý a podléhá silným cenovým výkyvům.

 • Není orientován na budoucnost kvůli znečištění životního prostředí

 • Vysoké nároky na prostor pro nádrž na olej

 

Hybridní systém vytápění

Mnoho majitelů domů váhá mezi fosilními a obnovitelnými zdroji energie. Obnovitelné zdroje jsou sice šetrnější k životnímu prostředí, ale rozhodování ztěžuje spolehlivost moderních topných systémů na olej nebo plyn. Hybridní vytápění nabízí to nejlepší z obou systémů. Kombinuje totiž osvědčené a spolehlivé generátory tepla s obnovitelnými zdroji energie - a to dokonce v jednom zařízení.

 

Výhody Nevýhody
 • Nízké náklady na vytápění a šetrnost k životnímu prostředí
 • Vysoká bezpečnost dodávek díky kombinaci s kondenzační technologií
 • Snížení spotřeby fosilních zdrojů
 • Vyšší pořizovací náklady v důsledku složitější technologie
 • Závislost na fosilních palivech, s výjimkou použití bioplynu.

 

Dálkové vytápění

Voda se v teplárnách ohřívá na 150 °C a do bytů a domů se přivádí tepelně izolovaným potrubím.

 

Výhody Nevýhody
 • Úspora místa
 • Bezúdržbový systém
 • Žádné nečistoty
 • Teplo se ztrácí cestou ke konečnému spotřebiteli.
 • Změna dodavatele není možná v krátkém termínu
 • Ceny jsou častěji vyšší než u vytápění olejem a plynem.

 

Fotografie: Shutterstock

Tento text byl přeložen z němčiny; 12/2021

 

Zdroje:
verbund.com
holzdiesonne.net

 

Tyto dokumenty slouží pouze pro aktuální informaci a byly vypracovány na základě aktuálního stavu znalostí osob, které byly pověřeny jejich vypracováním. Tyto dokumenty nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji investic, popř. (bankovních) produktů uvedených v tomto dokumentu. Žádná z tvrzení uváděných v tomto dokumentu není možné považovat za obecná doporučení. Ačkoliv námi využívané zdroje informací považujeme za spolehlivé, nepřebíráme za úplnost a správnost zde uvedených informací žádnou odpovědnost. Zejména si výslovně vyhrazujeme právo na omyl u číselných údajů.