Úvěr EGAP Plus

Provozní a investiční financování pro vývozce a jejich dodavatele.

Cílem tohoto státního programu podpory je zajištění vyšší dostupnosti likvidity českým firmám, které byly postiženy důsledky agrese Ruska vůči Ukrajině.

 

Financování je podpořeno státní zárukou Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) za splacení jistiny úvěru financující bance.

Úvěr EGAP Plus je určen pro firmu, která

 • Zaměstnává více než 100 zaměstnanců
 • Byla negativně postižena vážným narušením hospodářství způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině, dopady mezinárodních sankcí či protiopatřeními
 • Nepodniká v oblasti ubytování, cestovního ruchu a hazardních her
 • Vykazuje min. 25 % podíl vývozu na celkových tržbách za rok 2021
 • Nevyužívá v souvislosti s podporou hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině nástroj veřejné podpory, který by byl poskytován formou subvencování úroků stejného úvěru
 • Je bezdlužnou osobou a nebyla v posledním účetním období podnikem v obtížích

 

Parametry úvěru EGAP Plus

 • Výše úvěru činí 15 % průměrných ročních tržeb za období 2019-2021, min. 5 mil. CZK max. však 1,2 mld. CZK (v součtu na ekonomicky spjatou skupinu)
 • Výše úvěru se snižuje o případné nesplacené úvěry v rámci záruky COVID-19 (Covid Plus od EGAP, COVID III od NRB)
 • Max. splatnost úvěru je 6 let
 • Úvěr je možné poskytnout do 31.12.2023
 • Úvěr může být kdykoliv předčasně splacen bez dodatečných poplatků či sankcí

 

Využití úvěru EGAP Plus

Financování pracovního kapitálu

 

Investiční úvěr na zkvalitnění a inovaci výroby nebo služby

 

Vystavení bankovní záruky nebo dokumentárního akreditivu

 

Veškerou komunikaci s EGAP k získání záruky zajistíme za Vás – kontaktujte prosím poradce pro zahraniční obchod, nebo svého bankovního poradce, kteří Vám rádi poskytnou bližší informace o tomto produktu a potřebných podkladech pro jeho schválení.

photo Foto: Fotoprome CZ
photo Foto: Privat

 

Více informací získáte také na stránkách EGAP