Dokumentární obchody a bankovní garance

Cílem dokumentárních obchodů a bankovních záruk je poskytnutí vhodného zabezpečení obchodních transakcí proti platebním a úvěrovým rizikům. Ne vždy se mohou podniky spolehnout na platební schopnost a ochotu svých odběratelů platit.

 

Často i politická situace v cílové zemi exportu vyžaduje zajištění platby. Oberbank poskytuje odborné poradenství při přípravě platebních podmínek v obchodních kontraktech s cílem zvýšení jistoty obdržení platby nebo dodávky zboží za předem stanovených podmínek.

 

Domluvte si schůzku

 

V mezinárodním obchodě jste vystaveni rizikům, která se na domácím trhu nevyskytují. Dokumentární akreditiv představuje jedno z nejúčinnějších řešení minimalizace těchto rizik. Kupujícímu zajišťuje, že za dodávku zboží či služeb zaplatí až po splnění všech podmínek stanovených v akreditivu. Pro prodávajícího pak představuje ochranu před rizikem platební neschopnosti kupujícího, neboť závazek za zaplacení přebírá vystavující a případně i potvrzující banka.

 

Exportní akreditiv

Jde o neodvolatelný platební závazek banky kupujícího zaplatit prodávajícímu stanovenou částku za předpokladu, že jsou jí v určené době předloženy dokumenty shodné s podmínkami akreditivu. Exportér tak již není závislý pouze na platební schopnosti či morálce svého obchodního partnera a může si výrazně zjednodušit plánování firemní likvidity. Pro dodatečné ošetření komerčních a politických rizik v zemi dovozce požádejte o potvrzený akreditiv. Oberbank Vám pak na základě zmocnění vystavující banky poskytne za podmínky dostupných úvěrových limitů na danou zemi dodatečný neodvolatelný platební závazek k výplatě akreditivu, jsou-li splněny všechny jeho podmínky.


Importní akreditiv
Importní dokumentární akreditiv je vhodný instrument prokazující schopnost kupujícího splnit své platební závazky z obchodního kontraktu. Na základě finanční bonity kupujícího vystaví Oberbank vlastní neodvolatelný platební závazek (akreditiv) ve prospěch prodávajícího, zaručující mu výplatu předložených dokumentů po splnění všech akreditivních podmínek.  Oproti alternativě placení předem přitom šetří likviditu kupujícímu.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti dokumentárních obchodů formou:

 • Poradenství a konzultace při formulování platebních a dodacích podmínek v obchodním kontraktu
 • Zpracování návrhu akreditivu a kontroly obdržených textů
 • Poradenství a podpora při zpracování dokumentů
 • Workshopů připravených individuálně dle potřeb klienta

 

Dokumentární inkaso je vhodné k zajištění plateb, kdy kupující nechce za zboží platit předem a naopak prodávající není ochoten dodat zboží pouze proti platbě až po dodávce. Banky zprostředkovávají oběh dokumentů a tok peněz.

 

Při této transakci je vydání dokumentů a případně i zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky nebo splněním jiných inkasních podmínek.

 

Výhodou dokumentárního inkasa je podstatně větší jistota dodávky, neboť kupující zaplatí až v okamžiku, kdy obdrží dokumenty dojednané s prodávajícím. Ve srovnání s dokumentárním akreditivem jsou u dokumentárního inkasa relativně nízké bankovní poplatky.

Bankovní záruka je jedním z nejužívanějších zajišťovacích instrumentů pro ošetření obchodních rizik v tuzemském i zahraničním obchodě. Používá se všude tam, kde je třeba zajistit splnění v podstatě jakéhokoliv závazku vyplývajícího z obchodní transakce. Jde o neodvolatelný, v ideálním případě bezpodmínečný a tím na kontraktu nezávislý písemný závazek banky, že uspokojí na první výzvu oprávněného až do výše zaručené částky, bez zkoumání právního důvodu. Výplata záruky nastává v případě, kdy třetí strana nesplní své závazky zajištěné bankovní zárukou.

 

Jaké bankovní záruky Oberbank poskytuje:

 • Platební záruky za zaplacení např. úvěru, leasingu, nájemného, daně apod.
 • Neplatební záruky např. za nabídku, za vrácení akontace, za dobré provedení smlouvy, za vrácení zádržného, za záruční dobu apod.
 • Celní záruky
 • Protizáruky
 • Bürgschaften – akcesorické záruky (ručení), řídící se německým občanským zákoníkem (BGB)

 

V rámci služeb poskytujeme v oblasti bankovních záruk:

 • Poradenství a vzorové texty záruk jako podklad pro vaše obchodní jednání – naše záruky jsou právně ověřené a mezinárodně uznávané
 • Ekonomické informace o specifikách na vybraných zahraničních trzích, bonitě zahraničních bank
 • Projednání podmínek poskytnutí bankovní záruky
 • Přípravu formulace znění záruční listiny a kontrolu obdržených textů
 • Avizování bankovní záruky
 • Poskytování příslibu bankovní záruky

 

Trade Finance (financování obchodů)

V případě dokumentárního akreditivu s odloženou splatnosti nebo platební bankovní záruky využijte bezregresní dokumentární odkup pohledávek.

 

Jako exportující firma jste často konfrontováni s žádostí Vašich odběratelů o financování formou dodavatelského úvěru, Vaše firma však potřebuje obdržet platbu po odeslání zboží.

 

Jsme připraveni Vám poskytnout:

 • Odkup pohledávky bez postihu
 • Financování 100% hodnoty pohledávky
 • Přenesení platebního rizika na banku
 • Doporučení banky v daném teritoriu

Zajištění rizik

Rádi Vám poskytneme názorný přehled zajišťovacích instrumentů.

 

Internetové bankovnictví

Pouhým kliknutím myši uhradíte Vaše faktury.

 

Oberbank
Firemní účty

Získejte Oberbank firemní běžný účet.

 

Více informací

Kontaktní formulář

Informujte nás e-mailem nebo si domluvte schůzku na některé z našich filiálek.