Strukturované financování

Podniky s velkou potřebou financování vyžadují modely řešení, které zohledňují nejen aktuální potřebu financování nýbrž také celkovou analýzu podnikové struktury financování.


Při zohlednění budoucích hotovostních toků podniku vznikají zapojením individuálně uzpůsobených stavebních prvků financování nosná a flexibilní řešení, která přispějí k optimalizaci budoucí bilance podniku. Tato zlepšení se mohou projevit jak na straně aktiv (krácení bilance), tak také na straně pasiv (nové uspořádání závazků).

 

Domluvte si schůzku

Změna společníka

Všechny formy transakcí v oblasti Mergers & Acquisitions (M&A).

Strategické nákupy podniků a převzetí jako Management-Buy-Out (MBO) nebo Management-Buy-In (MBI) v průběhu nástupnictví v podniku spadají stejně tak do této oblasti jako financování nákupu podílů vystupujících společníků zbylými podílníky.

 

Nemovitostní projekty

Strukturovaná financování nemovitostí jsou charakterizována často prostřednictvím samostatných projektových společností (SPV) a na toku plateb založené struktuře splácení. Typické pro uplatnění tohoto druhu financování jsou developerská výstavba bytů, kanceláří, nákupních, respektive specializovaných obchodních center, logistických objektů nebo speciálních nemovitostí.

 

Projekty v oblasti cestovního ruchu

Při financování hotelových podniků a infrastruktury volného času (horské lanovky, termální lázně, …) se zohledňují zvláštnosti v oboru za účelem nalezení optimálních řešení pro naše klienty.

 

Expanze a zvláštní příležitosti

Rozšíření podniku nebo jiné příležitosti, jako rozšíření produktové palety, investice do oblasti vědy a vzdělání nebo internacionalizace podniku, mohou vést ke změně bilančních poměrů a ke zvýšené potřebě likvidity. Prostřednictvím finančních instrumentů uzpůsobených budoucím hotovostním tokům a bilanční struktury, může být vytvořen další obchodní potenciál.

 

Speciální projekty

Zde se jedná o financování, které je založené na splácení z volných hotovostních toků projektu. Např. investice do obnovitelných zdrojů energií.

 

Stojí za poznání

Jaká ujednání o úrokové sazbě se uplatňují?

V zásadě se zde rozlišují úvěry úročené variabilní (pohyblivou) úrokovou sazbou a pevně úročené – fixní úvěry. U úvěrů s variabilní úrokovou sazbou je uzavřena dohoda o úrokové sazbě na bázi indikátoru (např. 3M PRIBOR). U úvěrů s fixní úrokovou sazbou je zvolena konstantní úroková sazba, která se použije až do sjednaného časového okamžiku nebo do konce délky splatnosti úvěru.

 

Jaké délky splatností jsou možné?

Délka splatnosti se odvozuje od obvyklé doby užívání, respektive délky odepisování investičního objektu.

 

Jaké formy splácení Oberbank nabízí?

Splácení investičního úvěru probíhá v pravidelných splátkách. Přitom se rozlišuje mezi pevnou splátkou (kapitálová splátka) a anuitou (paušální splátka). U pevné splátky je pravidelně splácena konstantní částka, zatímco placení úroků probíhá samostatně. Při anuitních splátkách se splácí jistina a úrok společně jednou částkou, a proto je výše paušálních splátek při změnách (např. úrokové sazby) upravována.

 

Existuje možnost pozastavit na určitou dobu splácení?

V závislosti na investičním záměru je možné v případě potřeby dohodnout určité časové období bez splácení. Informujte se u Vašeho firemního poradce v Oberbank!

 

Investiční financování

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Burza, trhy a kurzy

Zde najdete aktuální informace o úrokových sazbách, akciích, akciových indexech, ceny komodit a další data z kapitálových trhů.

 

Více informací

 

Úrokové sazby
Devizové kurzy

Leasing

Oberbank Leasing spol. s r.o. je z hlediska obchodovaných komodit univerzální společností s orientací na leasing a podnikatelský úvěr, nabízející financování od osobních vozů přes těžkou techniku a stroje až po nemovitosti.

 

Financování zemědělského sektoru

Oberbank – Váš spolehlivý finanční partner.

 

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.