Financování investic

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku. Oberbank stojí na Vaší straně jako Váš spolehlivý finanční partner.

 

  • Individuálně nastavené koncepty financování
  • Flexibilní a optimální modely financování
  • Zajištění likvidity
  • Široká paleta finančních nástrojů

 

Domluvte si schůzku

Koncept financování přizpůsobený potřebám Vaší firmy

Výběr optimálních finančních nástrojů

Individuálně zkonstruované řešení financování

Flexibilní nastavení vázanosti úrokové sazby, délky a splácení úvěru je možné

Rychlé rozhodnutí o úvěru

Rychlé potvrzení díky zkrácenému rozhodování

Dlouholeté zkušenosti & know-how

Zapojení specialistů z různých oborů

Stojí za poznání

Jaká ujednání o úrokové sazbě se uplatňují?

V zásadě se zde rozlišují úvěry úročené variabilní (pohyblivou) úrokovou sazbou a pevně úročené – fixní úvěry. U úvěrů s variabilní úrokovou sazbou je uzavřena dohoda o úrokové sazbě na bázi indikátoru (např. 3M PRIBOR). U úvěrů s fixní úrokovou sazbou je zvolena konstantní úroková sazba, která se použije až do sjednaného časového okamžiku nebo do konce délky splatnosti úvěru.

 

Jaké délky splatností jsou možné?

Délka splatnosti se odvozuje od obvyklé doby užívání, respektive délky odepisování investičního objektu.

 

Jaké formy splácení Oberbank nabízí?

Splácení investičního úvěru probíhá v pravidelných splátkách. Přitom se rozlišuje mezi pevnou splátkou (kapitálová splátka) a anuitou (paušální splátka). U pevné splátky je pravidelně splácena konstantní částka, zatímco placení úroků probíhá samostatně. Při anuitních splátkách se splácí jistina a úrok společně jednou částkou, a proto je výše paušálních splátek při změnách (např. úrokové sazby) upravována.

 

Existuje možnost pozastavit na určitou dobu splácení?

V závislosti na investičním záměru je možné v případě potřeby dohodnout určité časové období bez splácení. Informujte se u Vašeho firemního poradce v Oberbank!

 

Lze financovat i zahraniční investice?

Pro české firmy nyní nabízíme i financování jejich zahraničních investic - akvizice zahraničních firem, výstavbu nové výrobní kapacity, rekonstrukce, modernizace apod.

Více informací zde

 

Úvěr Evropské investiční banky

na ekologické investice malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací.

Na základě dohody s Evropskou investiční bankou (EIB ) podporuje Oberbank malé a střední podniky (MSP) a společnosti se střední kapitalizací (společnosti s méně než 3 000 zaměstnanci ve skupině, tzv. Mid caps) při financování ekologických investic.

 

Co je financování EIB?
EIB zvyšuje svou podporu evropským malým a středním podnikům a Mid caps tím, že tomuto důležitému odvětví poskytuje přístup k tolik potřebným novým úvěrovým linkám. Prostředky lze čerpat na financování ekologických investic.

 

Více informací

Oberbank Leasing a fotovoltaika (FVE)

Řešení - nejen vysokých nákladů na energie.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Burza, trhy a kurzy

Zde najdete aktuální informace o úrokových sazbách, akciích, akciových indexech, ceny komodit a další data z kapitálových trhů.

 

Více informací

 

Úrokové sazby
Devizové kurzy

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.

 

Strukturované financování

Tým Corporate Finance nabízí individuální koncepty pro náročné projekty.

 

Vyhledávač filiálek

S vyhledávačem filiálek Oberbank najdete rychle a jednoduše tu správnou!