Financování zemědělského sektoru

Udržitelnost a důraz na ekologii, životní prostředí a péči o krajinu, stejně jako tradice a soběstačnost patří mezi aktuální témata zemědělského sektoru. Oberbank stojí na Vaší straně jako Váš spolehlivý finanční partner.
 

 • Individuálně nastavené koncepty financování
 • Flexibilní a optimální modely financování
 • Zajištění likvidity
 • Volitelná doba splatnosti úvěrů

 

Domluvte si schůzku

Subjekty, které plánují výstavbu nebo rekonstrukci hospodářských budov, pořízení nových strojů a zařízení potřebují dlouhodobé modely financování.

 

 • Volitelná doba splatnosti až 15 let
 • Splátkový kalendář zohledňující sezónnost
 • Fixní nebo variabilní úroková sazba, na bázi PRIBOR
 • Jednorázové nebo postupné čerpání dle potřeby

 

Úvěrem lze rovněž financovat nákup zemědělské půdy od státu i soukromých vlastníků, dále pak lze refinancovat stávající úvěr u jiné banky a také vyřešit majetkové vypořádání.

 

 • Volitelná doba splatnosti až 25 let
 • Fixní nebo variabilní úroková sazba, na bázi PRIBOR
 • Jednorázové nebo postupné čerpání dle potřeby
 • Lze financovat až 100 % hodnoty investice
 • Ocenění půdy podle BPEJ – tržní ocenění půdy v dané lokalitě

 

Při provozu zemědělského podniku nastávají situace, kdy je vhodné využít provozní úvěr, např. na nákup krmiva, osiva, hnojiva nebo na překlenutí nepravidelných příjmů vázaných na sezónnost.

 

 • Volitelná doba splatnosti, lze využít úvěr na dobu neurčitou
 • Splátkový kalendář zohledňující sezónnost
 • Fixní nebo variabilní úroková sazba, na bázi PRIBOR
 • Jednorázové nebo postupné čerpání dle potřeby

 

Jistota spolehlivého a zkušeného finančního partnera - Oberbank jako partner Vašeho podnikání.

 

Filiálka Jindrichuv Hradec
Jarošovská 53, 37701 Jindřichův Hradec

+420 / 383 339 6
jindrichuv.hradec@oberbank.cz

Vyhledávač filiálek

S vyhledávačem filiálek Oberbank najdete rychle a jednoduše tu správnou!

 

Stojí za poznání

Jaká ujednání o úrokové sazbě se uplatňují?

V zásadě se zde rozlišují úvěry úročené variabilní (pohyblivou) úrokovou sazbou a pevně úročené – fixní úvěry. U úvěrů s variabilní úrokovou sazbou je uzavřena dohoda o úrokové sazbě na bázi indikátoru (např. 3M PRIBOR). U úvěrů s fixní úrokovou sazbou je zvolena konstantní úroková sazba, která se použije až do sjednaného časového okamžiku nebo do konce délky splatnosti úvěru.

 

Jaké délky splatností jsou možné?

Délka splatnosti se odvozuje od obvyklé doby užívání, respektive délky odepisování investičního objektu.

 

Jaké formy splácení Oberbank nabízí?

Splácení investičního úvěru probíhá v pravidelných splátkách. Přitom se rozlišuje mezi pevnou splátkou (kapitálová splátka) a anuitou (paušální splátka). U pevné splátky je pravidelně splácena konstantní částka, zatímco placení úroků probíhá samostatně. Při anuitních splátkách se splácí jistina a úrok společně jednou částkou, a proto je výše paušálních splátek při změnách (např. úrokové sazby) upravována.

 

Existuje možnost pozastavit na určitou dobu splácení?

JV závislosti na sezónním charakteru je možné financování přizpůsobit a kombinovat s podporou. Oberbank spolupracuje s PGRLF a SZIF.

Informujte se u Vašeho firemního poradce v Oberbank!

 

Oberbank
Firemní účty

Získejte Oberbank firemní běžný účet.

 

Více informací

Oberbank Klientský portál business

 • na všech přístrojích dostupný 24/7
 • nejvyšší bezpečnostní standardy
 • dodatečné funkce pro více pohodlí

 

Platební styk

Optimalizujte finanční toky a zabezpečte svou likviditu především u přeshraničních plateb.

 

Oberbank
Business App

S Oberbank Business Banking App spravujete Vaše firemní účty jednoduše a flexibilně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

 

Leasing

Oberbank Leasing spol. s r.o. je z hlediska obchodovaných komodit univerzální společností s orientací na leasing a podnikatelský úvěr, nabízející financování od osobních vozů přes těžkou techniku a stroje až po nemovitosti.