Leasing nemovitostí

Flexibilita. Likvidita. Financování v CZK i EUR.

Nabídka financování

Leasing nemovitostí představuje pronájem nemovitého majetku s aspektem financování. Jedná se o přenechání stávajících nebo teprve vznikajících objektů k dlouhodobému užívání. Tímto způsobem se financují například tyto předměty leasingu: tovární a komerční budovy, sklady, kancelářské budovy, větší obytné nemovitosti. Obvyklá doba trvání smlouvy je 10 až 20 let. Leasing nemovitostí je nabízen pouze jako leasing s částečnou amortizací. Zůstatková hodnota je odvozena od příslušných odpisů. Vzhledem k obecně vysoké zůstatkové hodnotě se používá model (částečné) kauce, kdy se (část nebo) celá zůstatková hodnota naspoří po dobu trvání smlouvy prostřednictvím kaucí.

 

Vaše výhody

 • flexibilita (možnost změny nájemce)
 • likvidita zůstává zachována
 • mimorozvahové financování
 • financování je možné v CZK i v EUR

s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou

přehledné financování v kombinaci s velkými movitými předměty (vše na jednom místě)

Co je třeba vědět o leasingu nemovitostí

Jaké dopady má leasing na mou rozvahu?

Na rozdíl od financování úvěrem nebo z vlastního kapitálu je v případě leasingu financovaný předmět aktivován v rozvaze pronajímatele. Vy jako nájemce zahrnujete do výsledovky pouze leasingové splátky ve formě nákladů. Efekt nezahrnutí předmětu leasingu do rozvahy s sebou přináší lepší ekonomické ukazatele a výhodnější rating. Kromě výhodných podmínek financování si tak vylepšíte obraz u svých obchodních partnerů, a tím si zajistíte větší prostor pro vyjednávání.

 

Jaké jsou daňové výhody leasingu nemovitostí?

Na rozdíl od financování vlastním kapitálem nebo úvěrem může nájemce prostřednictvím leasingové splátky uplatnit vyšší výdaje pro daňové účely a ušetřit tak na dani z příjmu fyzických nebo právnických osob. V případě podnájmu lze leasingovou sazbu nájemce (náklad) optimálně přizpůsobit (pod)nájemnému podnájemce (výnos), čímž se optimalizuje struktura financování a minimalizuje daňové zatížení (příjmy a výdaje ze stejného typu příjmu – z pronájmu/nájmu).

 

Mohu využít leasing nemovitostí i pro své nemovitosti v zahraničí?

Oberbank je zastoupena prostřednictvím svých leasingových společností v Rakousku, Německu, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Leasingovou smlouvu tak lze uzavřít i v těchto zemích. V případě potřeby se obraťte na svého poradce. Společně s našimi leasingovými specialisty pro Vás rádi najdeme tu nejlepší možnost financování.
 

V čem spočívá flexibilita leasingu nemovitostí?

Protože leasing je v podstatě pronájem, konečné rozhodnutí o tom, kdo na konci doby trvání leasingu získá vlastnictví k pronajatému majetku, se činí až na konci doby trvání leasingu. To znamená, že změna nájemce je možná kdykoli, a to jednoduše a s nízkými náklady (protože nedochází ke změně vlastníka, nevznikají žádné vedlejší náklady spojené s pořizováním věci).

 

Je leasing nemovitostí možný i jako operativní leasing podle IFRS?

Ano, je důležité dodržet pravidla IFRS, zejména test hodnoty v budoucnosti (minimální leasingové splátky) a způsob ukončení smlouvy, aby bylo možné vykázat operativní leasing v souladu s IFRS.
 

Které nemovitosti jsou vhodné k leasingu?

K leasingu jsou vhodné:

 • komerční nemovitosti
 • kancelářské nemovitosti
 • výrobní budovy
 • sklady a logistické haly
 • větší rezidenční nemovitosti od cca 1 milionu EUR

 
Vhodné nejsou:

 • obecní nemovitosti
 • jednotlivé rodinné domy
 • malé byty v osobním vlastnictví
 • speciální objekty

 
Prostřednictvím leasingu nemovitostí se financují jak nově budované nemovitosti (s fázemi výstavby), tak stávající nemovitosti (prodej a poté nájem, nebo koupě a poté pronájem).

 

Oberbank Leasing spol. s r.o., Praha

náměstí I.P. Pavlova 1789/5

120 00 Praha 2

+420 224 190 160

+420 224 190 170

office@oberbankleasing.cz

Automobily, stroje a zařízení

Co je třeba vědět o leasingu movitých věcí.

 

Provozní prostředky - financování

Provozní financování slouží ke krátkodobému financování běžné výroby, oběhu zboží, pohybu zásob a umožňuje využívání skont.

 

Developerské financování

Oberbank financuje výstavbu developerských rezidenčních projektů.

 

Financování zemědělského sektoru

Oberbank – Váš spolehlivý finanční partner.

 

Investiční financování

Dlouhodobá investiční rozhodnutí určují trvalý úspěch Vašeho podniku.