IBAN (International Bank Account Number)

IBAN je číslo účtu a kód banky vyjádřený v mezinárodním tvaru. Prostřednictvím tohoto čísla, jež obsahuje kontrolní číslici, je možné ještě před provedením platby zkontrolovat  a ověřit správnost bankovního spojení. Tím můžeme zamezit eventuálnímu prodlení převodu. Formální ověření IBANu je prováděno bankou plátce.

 

Struktura IBAN?

  • ISO-označení země   (dvoumístné)
  • Kontrolní číslice (dvoumístné)
  • Kód banky 
  • Číslo účtu

 

Maximální počet  míst v IBAN je 34, kdy první dva znaky jsou vždy vyjádřena písmeny. Například  pro Českou republiku je počet míst stanoven na 24,  pro Rakusko na 20,   pro Německo  na 22.

 

Struktura IBAN:

IBAN

CZxx8040xxxxxxxxxxxxxxxx

ISO-Kód země

CZ

Kontrolní číslice

xx

Kód banky

8040

Číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kdy používat IBAN?

IBAN  se používá při zahraničním platebním styku v rámci zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Zároveň s BIC slouží ke zjednodušení a zrychlení zamýšlených peněžních převodů. Pro Vaše odchozí platby si IBAN a BIC vyžádejte u svého obchodního partnera. Pro Vaše příchozí platby najdete svůj IBAN na svých Výpisech z účtu, či  se obraťte na naše obchodní místa.

 

Kde zjistíte svůj IBAN?

Váš IBAN najdete na každém výpisu z Vašeho účtu, popř. Vám ho rádi na požádání sdělíme na všech našich obchodních místech.

BIC (Bank Identifier Code)

BIC (také znám jako SWIFTová adresa) je celosvětově jednotná identifikace peněžního ústavu/banky.

 

Struktura BIC:

podle pravidel má zpravidla 8 znaků, někdy také 11.

  • Např. : OBKL CZ 2X xxx
  • Kód banky (1. - 4. znak)
  • kód země (5. -  6. znak)
  • region (7. - 8. znak)
  • filiálka (9. - 11. znak)