Dluhopisy - Oberbank

Dluhopisy

Prostřednictvím dluhopisu se dává emitentovi (vydavateli dluhopisu) půjčka, která bude s úroky splácena. Tyto dlužní úpisy se v případě bank používají k úvěrování individuálních a firemních klientů.

 

Kapitál (jistinu), kterou jste dlužníkovi půjčili, obdržíte opět k pevně stanovenému okamžiku zpět. Rovněž úročení (kupónu) a četnost výplaty koponu jsou zpravidla přesně stanoveny. Většinou se jedná o fixní způsob úročení dluhopisu- kuponu (číselná hodnota v %) nebo pohyblivý způsob úročení dluhopisu - kuponu (vzorec výpočtu, např. 6M PRIBOR + 0,5%). Díky umístění drtivé většiny našich dluhopisů na Videňské burze je zaručen sekundární trh. Lze je tedy prodat eventuálně před koncem splatnosti.

Dluhopisy

Nová emise dluhopisů Oberbank

Currently there are no new issues.

 

 

Jedná se o marketingové sdělení. Údaje v tomto dokumentu slouží pouze k nezávaznému informování klientů a v žádném případě nenahrazují poradenství ohledně nákupu a prodeje cenných papírů. Kurzy jsou platné k rozhodnému dni a jsou nezávazné.


Jediným závazným právním podkladem popsaného produktu jsou zveřejněné Konečné podmínky včetně Shrnutí a Základní prospekt nabídkového programu Oberbank AG ze dne 16.02.2018 spolu s případnými dodatky. Do těchto dokumentů lze zdarma nahlédnout na webových stránkách Oberbank AG www.oberbank.at v oddílu „Investor Relations“ / „Anleiheemissionen“. Kromě toho jsou tyto dokumenty pro jednotlivé produkty zdarma k dispozici na českých webových stránkách  Oberbank AG www.oberbank.cz v oddílu „Finanční trhy“ / „Dluhopisy“ .  Vezměte na vědomí též rizika popsaná v Základním prospektu v bodě “Rizikové faktory”. Informace o řešení krizí na finančním trhu a účasti věřitelů bankovních ústavů na úhradě ztrát v případě krize („bail-in“) naleznete na www.oberbank.cz/bail-in.


*Níže uvedené emise platí výhradně pro zájemce s trvalým bydlištěm v Rakousku a České republice a příslušné nedividendové tituly budou nabízeny výhradně v těchto zemích. Tyto informace smějí být využívány mimo uvedené země pouze v souladu s platnými právními předpisy těchto zemí a osoby, které tyto informace chtějí čerpat a využívat, se musejí informovat o příslušných platných právních předpisech a postupovat podle nich. Tyto informace nepředstavují žádné doporučení a nemohou nahradit individuální poradenství poskytované vaším klientským poradcem.